930 millioner kr. i kassen
Bilag_18.jpg
Den blå kurve går op og ned alt efter hvor mange penge, der kommer i kassen og hvor mange regninger, der skal betales. Den orange kurve viser den gennemsnitlige likviditet – lige som mange borgere har det på deres betalingskonto. Foto: Illustration: Gladsaxe Kommune.
-

Den gennemsnitlige likviditet lidt lavere end forventet ved årsskiftet

Der er forskellige opfattelser i byrådet af, hvordan det går økonomisk. Der tales om en solid økonomi og om at pengene fosser ud af kommunekassen.
Når økonomiudvalget i dag holder møde, vil medlemmerne blive orienteret om den gennemsnitlige likviditet ved årsskiftet 2016-17.
Midt i januar havde Berlingske en historie om, at landets kommuner ved udgangen af 2016 tilsammen havde en kassebeholdning på 39,5 milliarder kroner mod 24,7 milliarder kroner – det svarer til 6.900 kr. for hver eneste dansker.

Sæt skatten ned
Det fik finansminister Kristian Jensen fra Venstre til at foreslå, at de rigeste kommuner bør sætte skatten ned. Enten via lavere grundskyld eller via lavere kommuneskat. Den holdning vandt ikke den store opbakning. Mange kommuner sætter penge af til kommende anlægsarbejder.
Gennemsnitslikviditeten i Gladsaxe kunne pr. 31.12.2016 opgøres til 930 millioner kroner.
I likviditetsopgørelsen ved udgangen af september i 2016 var skønnet, at den gennemsnitlige likviditet ville ende på 946 mio. kr. ved udgangen af 2016.
Forskellen i skønnet og den endelige opgørelse – 16 millioner kroner – skyldes periodeforskydninger i anlægsudgifterne.
I Økonomisk Sekretariat følger man nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top