Fredag 28. april 2017
Bauhaus 16-17
Her kunne Bauhaus godt tænke sig at opføre et byggecenter på 14.000 kvm. Foto: Kaj Bonne.
Bauhaus vil til Gladsaxe
Vil lave byggemarked på Turbinevej
Skrevet af Niels Rasmussen - 18. april 2017, 09:50:11

Byggemarkederne Harald Nyborg på Gladsaxevej og og Silvan på Gladsaxe Møllevej kan nu måske også få følgeskab af Bauhaus, der ønsker at etablere sig i Gladsaxe Kommune med et byggemarked på ca. 14.000 m2 på Turbinevej 4-6 i Mørkhøj Erhvervskvarter.

Grunden ejes i dag af Bording A/S, som har afgivet fuldmagt til Bauhaus.
Økonomiudvalget skal behandles sagen på sit møde i dag. Med udarbejdelse af en ny lokalplan er projektet i overensstemmelse med lokalplan 231, som udlægger området til pladskrævende detailhandel efter vedtagelse af en supplerende lokalplan.

Før projektet kan gennemføres, skal en trafikanalyse dokumentere, at det ikke vil medføre væsentlige problemer, og projektet skal screenes for VVM pligt.

Højst 10.000 kvm
Projektet kræver en ændring i kommuneplanens detailhandelsbestemmelser, som i dag fastlægger en butiksstørrelse på højst 10.000 m2, og som ikke indeholder en samlet ramme for butikker til pladskrævende varer. Et kommuneplantillæg om kommunens samlede detailhandel er under udarbejdelse, men vil formentlig først kunne vedtages endeligt til foråret 2018. Forvaltningen anbefaler derfor, at der parallelt med lokalplanen udarbejdes kommuneplantillæg om butiksstørrelse og ramme for Mørkhøj Erhvervskvarter.

Et magelæg mellem Bording A/S og kommunens ejendom (Sneglehøj) er nødvendig for at kunne gennemføre såvel udvidelsen af Genbrugsstationen og etablering af Bauhaus. Dette bør være forhandlet på plads, inden en lokalplan sendes i høring.

Som publikumsorienteret virksomhed ønsker Bauhaus en stor grad af synlighed fra såvel Hillerødmotorvejen som fra Gladsaxe Ringvej i form af en markant og genkendelig bygning, hvor virksomhedens røde farve og logo indgår.
Dette kan vise sig at være en udfordring både i forhold til Byrådets ønske om at bevare en grøn afskærmning af erhvervskvarteret og i forhold til kommunens arkitekturpolitik, som lægger op til øget fokus på arkitektonisk kvalitet.

Lokalplan 231 indeholder bestemmelser om, at beplantningsbæltet langs Gladsaxe Ringvej skal bevares, men at der kan ske en delvis udtynding efter regler fastlagt i en supplerende lokalplan. I forbindelse med etablering af letbanen vil en del af beplantningsbæltet forsvinde. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at erhvervskvarterets grønne udtryk fastholdes, eventuelt i en form, hvor det grønne element er integreret i bygningernes og projektets udformning.

Grønt præg
Mørkhøj Erhvervskvarter udvikler sig i disse år i retning af et mere eksklusivt miljø med bl.a. større autoforhandlere. Kvarterets grønne præg og arkitektoniske fremtoning er af stor betydning for denne udvikling. By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at forvaltningen går i dialog med Bauhaus om at udvikle et projekt med et arkitektonisk spændende og grønt udseende. Forvaltningen foreslår, at biofaktor-redskabet anvendes til at sikre områdets grønne elementer. Mørkhøj Erhvervskvarter er et af kommunens klimaområder, hvor håndtering af regnvand er i fokus. Normalt betjener Bauhaus sig ikke af synlige klimaløsninger som grønne tage, regnvandsbede eller lignende. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at dette emne indgår i forhandlingerne med Bauhaus.
By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen går i dialog med Bauhaus om at udvikle et projekt med høj arkitektonisk kvalitet, fastholdelse af et grønt udtryk mod Gladsaxe Ringvej og brug af synlig klimatilpasning, eksempelvis i form af grønne tage og facader.

2. at der på baggrund af dialogen med Bauhaus udarbejdes forslag til lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej 4-6 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Print This Post Print This Post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
HÅNDVÆRKERGUIDEN
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER