Ændringer på Skovbrynet Skole skaber uro
Forældrebestyrelse-01-12-14.jpg
-Vi træder nu begge ud af skolebestyrelsen, fastslår Sanne Thorn Jensen og Kasper Skov-Mikkelsen Foto: Kaj Bonne.
Skolelederen er fratrådt sin stilling

Det er en gruppe dybt frustrerede elever, lærere og skolebestyrelse på Skovbrynet Skole, der forleden måtte sige farvel til deres skoleleder Jacob Kaufmann.

-Der var en meget ubehagelig stemning. Man skulle tro, at Jacob Kaufmann havde stjålet af kassen – han blev nærmest eskorteret ud. Jacob fortalte, at han ikke længere skulle være leder, og det fik børnene til at bryde sammen i gråd. Jacob har altid været en meget afholdt og demokratisk leder, fortæller en oprørt formand for skolebestyrelsen, Sanne Thorn Jensen.

For et par uger siden meddelte Gladsaxe kommunes økonomiudvalg, at Skovbrynet Skole er ved at gøre klar til den nye skolereform og at skolen efter sommerferien ville blive kommunens første skole med en international profil og med fokus på engelsk.

I forvejen har Skovbrynet en digital profil.

-Vi blev den 26. februar indkaldt til ekstraordinær informationsmøde, hvor forvaltningen ville fortælle os, at vi skulle have en ekstra profil, så vi kunne tiltrække forældre fra DTU og Novo ind på skolen. Vi er overhovedet ikke blevet spurgt og lærerne har fået kniven på struben og skulle hurtig give en melding på, om de ville blive på skolen. På vejen ud fra mødet fik vi også lige at vide, at man ville kigge på ledelsen og at den ville blive fornyet, fortæller Sanne Thorn Jensen, der nu sammen med næstformanden, Kasper Skov-Mikkelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer har fået nok. Også de resterende skolebestyrelsesmedlemmer er enige i kritikken, men vælger af andre årsager at blive.

Halvdelen af skolebestyrelsen går

-Jeg trækker mig. Jeg har gennem 16 år lagt mit hjerteblod i den skole og jeg har altid være fortaler for folkeskolerne i Gladsaxe. Men lokaldemokratiet har spillet helt fallit nu. Ledelsen og skolebestyrelsen er tromlet ned. Brugere og medarbejder er overhovedet ikke blevet inddraget i skolens udviklingsproces. Når jeg kigger tilbage, så har vi i mange år været med til at løse mange bolig-sociale problemer i området. Vi er en skole i kommunen, hvor over 50 procent er tosprogede elever, og vi har haft ret meget succes med at få tingene på skolen til at glide. Blandt andet har Skovbrynet Skole været blandt de 15 bedste i landet til at nedbryde den sociale arv. Det har kommunen aldrig rost os for – vi er blevet syltet i tavshed siger Sanne Thorn Jensen.

Det er ærgerligt

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann og næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget, Trine Græse ville ønske, at processen på Skovbrynet Skole havde været anderledes og de vedkender, at der er truffet en beslutning, som skolebestyrelsen ikke har været med ind over.

-Det er indlysende, at der kommer følelser i spil, men vi håber, vi kan komme i en dialog, så vi får implementeret alle de nye tiltag på skolen. Det har været en nødvendig beslutning, vi har truffet. Skovbrynet Skole har været en udfordret skole gennem en årrække og der har været forsøgt flere tiltag for at tiltrække flere elever. Men det er desværre ikke sket, siger Claus Wachmann, der ikke er upåvirket af, at skolens bestyrelse er frustrerede.

-Vi har en skolereform, der træder i kraft fra 1. august. Der kommer til at ske en kulturændring. Vi går f.eks. fra at tale undervisning til at tale læring og det kommer til at kræve en ledelse, som vil det. Vi ved
og synes selv, at Jacob Kaufmann har været en god skoleleder og vi har også været glade for al den arbejde, som skolebestyrelsen og Janne Thorn Jensen har lagt i skolen. Jacob Kaufmanns fratrædelse, kan jeg ikke kommentere på, siger Trine Græse.

– Alt det der er foregået, skal ses som en opbakning til skolen. Søgningen til skolen er ikke stor, så derfor har vi imødekommet de store virksomheders ønske om at få en international skole til kommunen. Hvis ikke vi havde gjort noget og ladet stå til, så har vi måttet lukker skolen. Det har været en nødvendighed, det vi nu gør, fortsætter Claus Wachmann, der håber at lærerne på skolen vil bakke op og fortsætte deres gode arbejde.

I stedet for Jacob Kaufmann har kommunen ansat to erfarne konsulenter til at sætte den nye proces på skolen i gang, indtil man finder en ny skoleleder.

-Det vigtigste lige nu er det vigtigt, at vi sikrer ro og trivsel for alle på skolen. Det vil vi gøre vores for sker, fastlår Claus Wachmann.

 

 

 

 

 

12 kommentarer om “Ændringer på Skovbrynet Skole skaber uro”

 1. kim krogh siger:

  I skolekredse er Gladsaxe efterhånden kendt som den nordkoreanske kommune. Ledelsesstilen er diktatorisk, fuldstændig blottet for lydhørhed overfor de ansatte og i total modstrid med alle moderne ledelses-teorier. Forældre i Gladsaxe kan imødese en større flugt af de bedste lærere til fx Herlev og Lyngby-Tårbæk, hvor man rent faktisk taler med sine ansatte.
  Mvh.
  Kim Krogh, Forlægger

 2. Jens K. Jensen siger:

  Ro og trivsel, lover Claus Wachmann
  Interessant at dette kan opnås ved nu fradag d. 21. at rydde ledelsesgangen for mellemledere. Med en enkelt undtagelse er al historisk erfaring udrenset.
  Ro og trivsel, jo tak.

 3. Kasper Olesen siger:

  Vi kom til Gladsaxe fra Lyngby-Taarnbæk i 2010 og havde hørt meget godt om kommunens børne- og ungdomsarbejde. Vi har siden oplevet en forvaltning, der uden hensyn til lokaldemokrati og saglig, empirisk viden tromler reformer igennem, til stor skade for de lokale skoler, især Skovbrynet Skole. Kommunen har fyret skolelederen, da han ikke passer ind i forvaltningens projekt, men man forklarer ikke, hvorfor han ikke passer ind. Skal også vi have end leder med soldaterprofil, så der kan komme orden i rækkerne?
  Den sande ansvarlige for den manglende elevtilslutning er da Kommunen selv, med dens nølende og sene omlægning af skoledistrikter, elendige promovering af skolens mange kvaliteter samt mangelfulde indsats i Værebro Park.
  Vi tilhører formentlig Kommunens målgruppe for forældre på Skovbrynet Skole – vi bor jo i egen villa – men først nu, efter 3 år på skolen, overvejer vi, om vi skal finde, ikke bare en anden skole til vores børn, men en anden kommune, gerne i Lyngby-Taarnbæk, hvor en konservativ borgmester har vist langt større demokratisk sindelag and vores lokale centrum-venstre byråd.
  “Ro og trivsel”, siger Claus Wachmann. Gud fader bevares! Hvordan skal der komme ro og trivsel, når man underkender al faglig ekspertise og tanker om skolen som del af det lokale demokrati? Og pålægger en skole at implementere 4 reformer (skolereformen, inklusion, IT-profil og nu International Profil), samtidigt med, at man intimiderer personalet – skolens største ressource – og fyrer ledelsen?
  I harme.

  Antonia Cabezas og Kasper Olesen

 4. Jens K. Jensen siger:

  Skolebestyrelser er en narresut

  Børne- og Undervisnings Udvalget har på lukkede møder dikteret en ny profil og fyret stort set hele ledelsen, uden at inddrage forældrene. Til efteråret, når planen er klar, kan vi vælge farven på informationsfolderen, men ikke indholdet. Skolebestyrelser betragtes udygtigt og uanstændigt som en demokratisk narresut – der er ikke plads til lokal indflydelse i teknokratiet.

  Claus Wachmann og Trine Græse kalder beslutningen ’nødvendig’ og indrømmer de ikke kender brugernes behov. Fra floskelarkivet hives behov for ’ledelse, der vil læring frem for undervisning’. Skolen har længe arbejdet med ’læring på flere måder’ – og andre af skolereformens kerneværdier. Skolen ligger i top i tilfredshedsundersøgelser, har kommunens laveste medarbejderomsætning og en placering i top ti på landplan i læringseffekt! (http://sondagsavisen.dk/2013/05/De-bedste-og-daarligste-skoler-her-er-hele-listen.aspx – tidligere Værebro skole). Se dét er verdensklasse.

  Kommunen dumper i faget ’strategisk kommunikation’ – de nedvurderer indsatsen som skalkeskjul for byrådets manglende handling på den boligsociale udfordring, der er det reelle problem. Reel handling på reelle udfordringer ville klæde byrådet bedre end at fyre ledere i blinde. Ledelsesproblemet ligger et par niveauer over den mistede skoleleder!

  I byrådet vil indtil videre kun Trine Græse, Claus Wachmann og Lone Yalsinkaya tage ansvar for beslutningen. Claus Wachmann henviser til beslutningen truffet på lukkede møder. Trine Henriksen og Lars Abel oplyser de har stemt imod.

  Med de bedste ønsker for kommunens bedste skoles fremtid!

 5. Hanne Lautrup siger:

  Vi er målløse over kommunens beslutning om, at Skovbrynet Skole skal være en international skole med fokus på engelsk og IT. Skolen har i forvejen en fremragende profil. Det vi troede var “vores skole”, er en multikulturel og inkluderende skole med en stærk teaterprofil. Vi har valgt skolen, FORDI den har netop den kreative profil, og fordi lærerne brænder for den og det kan eleverne mærke, og det får dem til at trives.

  Nu kommer der flere breve om ugen fra kommunen der beskriver den nye profil, men hidtil uden at nævne det multikulturelle eller det kreative og teaterskolen een eneste gang. Det virker som om kommunen vil starte helt på en frisk og dermed ikke agter at bringe noget af det eksisterende og blomstrende med over i den “nye” skole, de har besluttet på rådhuset, at de ønsker at skabe. Som brugere virker det som alt det hidtidige underkendes.

  Da vi kom til skolen for knap to år siden var det et rigtigt godt tegn på en blomstrende arbejdsplads, at mange af medarbejderne havde været der det meste af en menneskealder eller selv havde været elever på skolen tidligere – lav udskiftning i medarbejdergruppen er tydelige tegn på engagement og trivsel.

  Med denne helt urimeligt top-down-styrede proces uden nogen form for forudgående dialog med medarbejdere, elever, bestyrelse og forældre har kommunen på klareste vis illustreret hvad forskellen er på den kommunale folkeskole og en fri skole, og en af grundene til, at de frie skoler bliver mere og mere populære. Som forældre til et barn på en folkeskole i Gladsaxe Kommune er vi sat fuldstændig udenfor indflydelse på skolens strategiske udvikling. På en fri skole kender man skolens værdigrundlag og forældre og bestyrelse har reel indflydelse og beslutningskompetence, og ingen “oppefra” ville kunne komme og vende op og ned på alting som lyn fra en klar himmel.

  Kære kommune – kig på kulturen i de frie skoler. Det kunne I lære af. Vil I fastholde elever og forældre på kommuneskolerne, så skal der altså dialog, samarbejde og medindflydelse til. Bestyrelsen skal have reel indflydelse på skolens udvikling og medarbejderne skal inddrages i beslutningsprocessen.

  Hanne Lautrup og Karsten Nysom

 6. Kasper Olesen siger:

  Når selv en national avis som Politiken finder det relevant at trykke et læserbrev om sagen (se dagens Politiken “Debat”), så indikerer det, at man fra redaktionel side har fornemmet, at noget er helt galt Gladsaxe. En så lokal sag får næppe spalteplads i en landsdækkende avis, medmindre den er symptom på en generel tendens…..

 7. kim krogh siger:

  ..og Den Store Leder Nørskov er selvfølgelig aldeles tavs. Der er ellers nok at svare på.

 8. Niels Chr. Sauer siger:

  Vi går fra undervisning til læring, hedder det. Er det derfor, folkeskoloven – den nye altså – bruger ordet ‘undervisning’ 394 gange, mens ordet ‘læring’ overhovedet ikke forekommer?

 9. Charlotte siger:

  Flot at der skal TO konsulenter til at varetage mandens arbejde – må sige at I har smidt en dygtig mand ud !!!! Hvornår ryger forvaltningschefen m.m. ??? I skulle skamme jer !!!

 10. lone bording siger:

  Skræk eksempel til advarsel for alle andre kommuner – topstyret idioti – tror direktøren folket falder for hans new speak?? Arrogante embedsmænd er heldigvis snart fortid –

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top