- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Frihed under ansvar blev en ren succes

Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice er, som det første offentlige rengøringsselskab i Danmark, blevet certificeret efter DS/Insta 800, en fælles nordisk kvalitetsstandard for rengøring. Kvaliteten af rengøringen er steget markant, mens medarbejderne bruger deres faglighed mere aktivt og går gladere på arbejde.

Gulvet vasket, tjek! Vindueskarme tørret af, tjek! Inventaret tørret af, tjek! Rum rengjort, tjek!

I Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice (GKR) er den traditionelle rengøring, hvor der blev gjort rent efter de af ledelsen fastlagte programmer, blevet afløst af et nyt system, hvor rengøringsmedarbejderne har fået kompetencer og frihed til selv at vurdere, hvilken indsats der skal til for at opnå lige nøjagtigt det rengøringsresultat, der er aftalt med kunden. Hverken mere eller mindre.

Det nye kvalitetssikringssystem hedder Insta 800, og GKR er det første offentlige rengøringsselskab i Danmark, som opnår en virksomhedscertificering i Insta 800. Og mens det indrammede certifikat finder sin plads på væggen i rengøringsselskabets kontor i Gladsaxe, så er kvaliteten af rengøringen steget markant på kommunens skoler, institutioner og kontorer. Det samme gælder arbejdsglæden og motivationen hos de 200 medarbejdere, der dagligt varetager rengøringen på cirka 180.000 kvadratmeter i kommunen.

– Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice er gået fra at styre efter såkaldte rengøringsindsatser, altså hvad skal der gøres, til at styre efter kvalitetsmål, hvor rent skal der være. Det betyder, at medarbejderen nu i højere grad vurderer behovet for rengøring i et givet lokale i forhold til det kvalitetsniveau, der er aftalt. Tilliden til den enkelte medarbejders kompetence giver et løft. Ikke kun i kvaliteten, men også i arbejdsglæden, fordi medarbejderne pludselig føler, at deres viden har værdi for deres arbejdsplads, siger Karin Søjberg Holst (A), borgmester i Gladsaxe.

 

Sikrer kvaliteten

af kerneydelsen

Det var i 2010, at GKR besluttede at begynde at gøre rent efter Insta 800 og sende alle organisationens rengøringsmedarbejdere på kursus i standarden, for senere at kunne opnå en egentlig virksomhedscertificering.

– Vi har i mange år haft vores eget interne, subjektive kvalitetssikringssystem. Insta 800 standarden bliver mere og mere udbredt og vil i fremtiden nærmest blive et markedskrav, fortæller Mette Olesen, rengøringschef i GKR.

GKR startede med at indføre standarden i mindre målestok i et pilotprojekt, hvor 20 rengøringsområder blev udvalgt, og en mindre gruppe medarbejdere sendt på kursus med afsluttende prøve. Da de kom tilbage fik de instruktion i de nye planer og vejledninger og gik herefter i gang med at gøre rent. For at måle forskellen på rengøringskvaliteten blev der lavet en kontrol før de ansatte tog på kurset og bagefter.

Inden medarbejderne tog på kursus var det kun 38 procent af lokalerne, der bestod den efterfølgende kontrol ud fra den nye standard, mens det tre måneder efter kurset var hele 98 procent af lokalerne, der bestod.

– Resultatet var overraskende markant. Det skyldes, at medarbejderne med den nye standard kan bruge kræfterne, hvor der er mest brug for det. Samtidig er der i systemet en arbejdsgangsoptimering, fordi vi aktivt bruger fejl og afvigelser til at rette vores arbejdsgange til, så vi altid kan levere den ønskede kvalitet på den mest effektive måde, siger Mette Olesen.

 

Gode tilfredshedsmålinger

Medarbejdernes tilfredshed er til at få øje på. I den nyeste tilfredshedsundersøgelse fra 2013 erklærer hele 97 procent af medarbejderne sig tilfredse med deres arbejde mod 93 procent i 2012. Kundernes tilfredshed med kvaliteten af rengøringen lå i samme undersøgelse på 90 procent. Det gode arbejdsmiljø understreges af, at selskabet har et lavt sygefravær og en for branchen meget lav personaleomsætning.