Konservative malker kommunekassen
Jeg er dybt skuffet over at læse i dagspressen, at den konservative Lars Abel er blandt de kommunalpolitikere, som malker Gladsaxes kommunekasse. Lars Abel, der i over 40 år har været medlem af byrådet, har bekræftet over for Metroxpress, at han gennem de sidste seks år fra Gladsaxe kommune har fået udbetalt mere end én million kroner i ”såkaldt ”tabt arbejdsfortjeneste”.

Jeg er dybt skuffet over at læse i dagspressen, at den konservative Lars Abel er blandt de kommunalpolitikere, som malker Gladsaxes kommunekasse. Lars Abel, der i over 40 år har været medlem af byrådet, har bekræftet over for Metroxpress, at han gennem de sidste seks år fra Gladsaxe kommune har fået udbetalt mere end én million kroner i ”såkaldt ”tabt arbejdsfortjeneste”. Det svarer til, at Lars Abel i gennemsnit siden 2007 har fået udbetalt godt 15.000 kr. hver måned – altså ud over de mange andre honorarer fra kommunen.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan Lars Abel selv tilrette sit arbejde, sådan at han ikke går glip af indtægter fra sit private firma. Alligevel benytter Abel en regel, som er tiltænkt byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere. Det er muligt, at det er lovligt. Jeg tillader mig at tvivle. Hvor må de vælgere i Gladsaxe, der stemte konservativt ved kommunevalget i november, dog ærgre sig. De har ikke bare stemt en mand ind i byrådet, der har svigtet blå blok og gået i alliance med socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Deres stemme er også gået til en person, der ikke har den mindste respekt for borgernes skattepenge.

Min skuffelse er total.

Frank Dahlgaard
Formand for Liberal Alliance i Gladsaxe
Søvej 29
2880 Bagsværd

Her er svaret fra Lars Abel

Følger reglerne

Som kommentar til Frank Dahlgaards indlæg kan jeg oplyse, at jeg nøje følger de regler, som er vedtaget i Gladsaxe Byråds vederlagsregulativ, som gælder for alle medlemmer af byrådet. Vederlagsregulativet er udarbejdet af kommunens administration i samråd med kommunens revision i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (BEK nr 1461 af 19/12/2005).
I henhold til regulativet foretager jeg den krævede indberetning og afgiver de oplysninger, som kræves af kommunens administration. Reglerne gælder ikke kun for lønmodtagere, som Frank Dahlgaard fejlagtigt skriver, men har tværtimod til formål også at sikre, at både privatansatte og selvstændige erhvervsdrivende kan deltage aktivt i lokal- og regionalpolitisk arbejde uden at lide tab. Frank Dahlgaard baserer sit indlæg på omtale i MetroXpress af en selvbestaltet såkaldt rapport udarbejdet af fhv. borgmester Uffe Thorndahl . Jeg har anmodet om, at bestyrelsen i Kommunernes Landsforening tager sagen op, således at de mange lokale og regionale politikere, som hænges uretmæssigt ud i rapporten, kan få en objektiv og  korrekt behandling. Jeg finder i øvrigt ikke anledning til at diskutere mine privat- og firmaøkonomiske forhold offentligt.

Lars Abel
2. viceborgmester & Politisk ordfører
for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top