Der er penge i kassen
Den kommunal økonomi virker bundsolid

Om ikke så lang tid går de forskellige kommunal udvalg i gang med at aflevere ”ønskesedler” til det kommende budget, der skal vedtages i løbet af efteråret, og så er det jo rart at vide, om der er penge i kassen til at få gennemført diverse projekter. Om der skal være skattelettelser eller om der er penge til en forbedring af de sociale forhold. Det drejer sig om politisk ideologi.

Men det er i hvert fald en kendsgerning, at der er penge i kassen, selv om der op til byrådsvalget blev talt om fra visse sider, at det hele nærmest var håbløst.

Byrådet har netop afleveret regnskab for 2013 til revisionen. Regnskabet viser, at Gladsaxe Kommunes økonomi er bundsolid.
Driftsoverskuddet blev på 319 millioner kroner samtidig med at langt de fleste målsætninger for året, herunder intentionen om et fastholdt serviceniveau blev nået.

Kommunen har i 2013 således haft råderum til en betydelige anlægsaktivitet svarende til samlede nettoanlægsudgifter på 329 millioner korner. Pengene er investeret i blandt andet den nye skole i Bagsværd, en igangværende og gennemgribende ombygning af Grønnemose Skole, ombygning af bostedet Nybrogård og fortsat udbygning af fjernvarmenettet. Derudover er der etableret trådløst netværk på skoler og seniorcentre. Endelig er der sket en lang række vedligeholdelsesarbejder og generelle forbedringer på mange af kommunes ejendomme og veje.

Det endelige resultat, der ligger meget tæt på budgettet vurderes til at være meget tilfredsstillende og viser, at der både er styr på økonomien, og at pengene bruges til det som er politisk besluttet.

Det skal ses i lyset af at de overordnede økonomiske rammer har været snævre. Men med en stram styring og et løbende fokus på at effektivisere driften har det været muligt at skabe økonomiske råderum, så kommunen kan fastholde et højt serviceniveau og sikre fortsat udvikling af kommunen og investeringer i fremtiden.

Det endelige regnskab med revisionens bemærkninger forelægges til godkendelse i Byrådet 14. maj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top