En pragtvilla ved Bagsværd Søpark
Under første verdenskrig var der adskillige velhaver, som opdagede naturskønheden ved sydsiden af Bagsværd sø.

Det var en slags svar på nordsiden (i Lyngby – Tårbæk kommune), hvor der i ”guldalderen” eller den ”florissante” (blomstrende) periode omkring år 1800 var opstået et fornemt kvarter, ”Ny Frederiksdal”, hvor datidens rigmænd opførte landsteder som Tusculum, Marienborg og Sophienholm.

Godt hundrede år senere kom så turen til Bagsværd-området. Under første verdenskrig (1914 – 18) lykkedes det Danmark at holde sig neutral, så man i princippet kunne handle med alle krigens parter.

Mange danskere oplevede smalhans med varemangel, dyrtid, restriktioner, arbejdsløshed osv.- Mens andre skovlede penge ind ved spekulation i leverancer til de krigsførende lande. Man kaldte dem ”Gullaschbaroner” eller ”ny-rige” og det havde en ilde klang. Det er ikke klart, hvor pengene kom fra, men langs bredden ved nuværende Ring 4 (= Bagsværdvej) blev der netop under første verdenskrig opført tre fornemme herskabsvillaer, med adresse på nuværende Aldershvilevej. To af dem eksisterer endnu, men er overgået til institutionsformål.

Mest markant er ”Søholm”, der i dag har adresse på Bagsværd vej 161, men tidligere havde adgang ad en smuk allé, som ses endnu, men ikke benyttes, på adressen Aldershvilevej 34.
Det var en enorm villa med et fremtrædende midterparti i klassisk stil og en enkelt sidefløj. Der var privatbeboelse op til slutningen af 1940’erne, hvorefter Søholm bl.a. husede noget så fornemt som ”Kronprinsesse Louises praktiske husgerningsskole” og senere et socialpædagogisk seminarium”.

Den nuværende ejer ”BIMCO” (The Baltic  and International Maritime Council) en søfartsorganisation der overtog i 1989. Så kom det fornemme præg igen til sin ret, og en halv snes år efter byggedes der en ny fløj, som i stil og format passer smukt til den oprindelige del. Hertil kommer, at der mod Bagsværdvej er anlagt et smukt haveanlæg, så man må sige, at den fordums pragt er båden genskabt og øget. En del af den store grund blev i 1930’erne udstykket i villaparceller, hvor bl.a. Birgits vej blev anlagt.

Sø adgangen blev afbrudt i begyndelsen af 1940’erne, da Ring 4 = Bagsværdvej = Amtets ydre Ringvej blev anlagt. Denne vej var bl.a. omtalt i en ”Trafiklinje-betænkning” fra 1926. Men man kan let forestille sig grundejernes protester, da de langt senere måtte afgive deres baghaver og sø adgang til fordel for en trafikeret Ringvej.

Efter anden verdenskrig erhvervede kommunen de forskellige stumper jord mellem Ringvejen og søen, således, at der blev fri adgang og udsigt for første gang, Området er nu fredet og kaldes ”Bagsværd Søpark”.

 

Arnes-Hjørne_18

Den oprindelige herskabsvilla ”Søholm” fra 1916 på Bagsværdvej 161, da den havde fået sin højre fløj bygget til i 1990’erne. Et stilrent, klassisk inspireret harmonisk bygningsværk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top