- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Kajakroeres ønsker indgår som høringssvar

Hanne Feddersen  skrev i sidste uges nummer af Gladsaxe Bladet på vegne af en gruppe kajaroere et åbent brev til Gladsaxe Kommune. Du nævnte i indlægget, at grøden langs bredderne af Bagsværd Sø udgør et problem for jer som ”ældre roere.” I føler jer utrygge ved ikke at kunne komme ind til bredden. Jeg vil notere mig dit budskab og lade det indgå som partsindlæg i arbejdet med den nye Plejeplan for Bagsværd Sø.  Plejeplanen vil, når den er færdig medio 2015, afspejle en afvejning mellem forskellige brugerinteresser, og mellem brugerinteresser og naturinteresser.  Også hvad angår slåning af grøde, som rigtig mange har en mening om.
Carsten Sølyst
Miljøchef