Planer om 25 nye huse ved kostskolen
Salg af grønt areal skal skaffe penge til udvikling af skolen

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har   anmodet kommunen om at få udarbejdet en ny lokalplan til afløsning af   bestemmelserne for delområde 7, Haraldsgave i lokalplan 74.

Kostskolen ønsker at frasælge et ca. 14.500 m2 stort græsklædt   areal i den sydlige del af skolens område. Arealet tænkes bebygget med en   mindre samlet boligbebyggelse med 20-25 attraktive række- eller gårdhavehuse.   En boligtype, der kan være interessant for ejere af villaer i nærområdet, der   kan få en mere hensigtsmæssig og tidssvarende bolig i området, og samtidig   kan familier med børn flytte inde i de større villaer.

I forbindelse med forarbejderne til den kommende By- og boligpolitik har   forvaltningen interviewet en gruppe ejendomsmæglere. Mæglerne pegede på, at   der er en efterspørgsel efter denne type boliger i kommunen.

Kostskolen begrunder forslaget om frasalg med, at man ønsker at frigive   værdier fra jord og bruge dem til udvikling af skolen. Kostskolen tilbyder nu   som den første i Danmark et fem-årigt gymnasieforløb inden for   naturvidenskab, samt et sportstalentspor fra 7. klasse til 3. g og et   engelskforløb indenfor rammerne af Cambridge International Eksaminations.   Skolen ønsker at udvide det internationale spor i fremtiden og vil, være   landets førende laboratorium inden for faglighed, didaktik og pædagogik.

Haraldsgave er i kommuneplanen   udlagt til offentlige formål, og lokalplanen skal derfor følges af et tillæg   til kommuneplanen, hvor rammebestemmelsen for en del af området ændre til   boligformål, tæt-lav boliger.

N.R.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top