En US-pilot blev reddet-
Under anden verdenskrig var der i Danmark næsten ingen egentlige krigshandlinger. De danske og de tyske myndigheder opererede med et besynderligt begreb, som man benævnte ”fredsbesættelse”.

Under anden verdenskrig var der i Danmark næsten  ingen egentlige krigshandlinger. De danske og de tyske myndigheder opererede med et besynderligt begreb, som man benævnte ”fredsbesættelse”.

Enkelte gange gik allierede fly efter konkrete mål som Gestapo hovedkvartererne i København, Odense og Århus. Men ellers var det hyppigt, at allierede overfløj dansk område på vej mod bombemål i Nordtyskland. Ved sådanne lejligheder hændte det, at der faldt nogle vildfarne bomber her i landet, og at tysk antiluftskyts fik ram på allierede fly, hvoraf flere hundrede blev skudt ned, men at en del af mandskabet reddede livet ved at springe ud med fladskærm og blev reddet af danske modstandsfolk.

Det skete ofte på bar mark i tyndt befolkede områder, og så var problemet: Hvem kom først? Tyskerne, betød død eller krigsfangelejr, eller danske modstandsfolk, som kunne skaffe civilt tøj, ophold ”under jorden” og redning over Øresund til det neutrale Sverige, hvorfra de kunne komme tilbage og genoptage deres krigsindsats.

Påskedag i 1944 blev en amerikansk bombemaskine skudt ned ved landsbyen Venslev mellem Skelskør og Næstved. Her lykkedes det for flere af besætningen at redde sig via faldskærm og komme i kontakt med modstandsbevægelsen. Der var ofte hjælp at få fra de private redningskorps ”Falck” og ”Zonen” samt de kommunale brandkorps, som dels havde ambulancer og dels benzin til rådighed.

En amerikansk pilot Byron E. Logie var heldig – idet han af modstandsfolk blev fragtet til København i en ambulance og sikret ophold hos en direktør i ”Zonen” i palævillaen på Bagsværdvej 161.  Her var han et par uger ”under jorden” og blev derefter bragt til Sverige. Desværre blev hans tre redningsmænd alle skudt af tyskerne: to henrettet i Ryvangen og én skudt ned midt på Københavns Rådhusplads. To af dem var studenter og den tredje Falck-stationsleder. Alle Fra Slagelse.

 

Arnes-hjørne_19

Den amerikanske pilot, som redde livet via Slagelse og Bagsværd.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top