annonce
Fraser og blændværk
På Gladsaxe Bladets velbesøgte valgmøde 13. maj talte unge og idealistiske Kathrine Alexandrowiz (Social­demo­kratiet) patos-fyldt imod løndumping og for virksomheders kædeansvar

På Gladsaxe Bladets velbesøgte valgmøde 13. maj talte unge og idealistiske Kathrine Alexandrowiz (Social­demo­kratiet) patos-fyldt imod løndumping og for virksomheders kædeansvar. Og hendes EU-valg flyer prydes tilmed af sloganet Gør Europa rødt! Hold da op, her har vi en ung og idealistisk politiker, der vil menneskeliggøre EU og arbejde for et mere retfærdigt Europa. Det lyder besnærende, men det er desværre fraser og blændværk. For EU’s traktatgrundlag er gennemsyret af nyliberalisme, med udlicitering, privatisering, konkurrenceudsættelse, re­duktion af den offentlige sektor og øget markedsgørelse som helt klare pejlemærker. Der er med andre ord indbygget et skævvridning mod blå politik i traktaten.
Og virkeligheden er da også, at det faktisk ikke er klart, om EU vil tillade indførelse af kædeansvar i Danmark. Det vil i givet fald blive afgjort af EU-domstolen, som er kendt for at sætte den frie konkurrence og fri bevægelighed over alt andet. Det så vi bl.a. i Laval-dommen, hvor retten til at konflikte mod social dumping i forbindelse med et skolebyggeri i Sverige blev kendt ulovlig.
Er man imod, at EU skal bestemme alt, også arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik, ja så kan man markere det med et kryds på Liste N.
Leif Kajberg
Bagsværd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top