Masser af ilt til hjernen
Bevægelse-i-Skolen-10-19-14.jpg
Eleverne fik skærpet koncentrationsevnen, da de skulle balancere med en bog på hovedet og lave fem knæbøjninger. Foto: Kaj Bonne.
Grønnemose Skole er i fuld gang med aktiv undervisning

Grønnemose Skole er i fuld gang med aktiv undervisning

+Undervisning med bevægelse motiverer flere elever til at være engagerede i undervisningen.

+Fysisk aktivitet øger koncentrationen i en længere skoledag.

+Motorisk træning og bevægelse skaber færre konflikter, giver øget trivsel og læringsparathed.

At gå i skole kan være noget med at plante bagdelen på sædet og så modtage undervisning i en lektion. Eller det kan være noget med at have en skoledag baseret på de tre ovennævnte teser.

I forrige uge blev der kørt efter de regler i de yngste klasser på Grønnemose Skole, og det var noget, som eleverne tog til sig. I hvert fald da Gladsaxe Bladet kom forbi.

I forvejen har Grønnemose Skole jo en profil som en skole med idræt og bevægelse så der var ikke den vilde forskel i forhold til hverdagen. Men kravet om mindst en times bevægelse hver dag blev i hvert fald rigeligt opfyldt.

Gladsaxe Bladet var på besøg hos 3. B, der har Ninna Breum i dansk og naturteknik, og da hun overtog klassen klokken 10 havde de 18 elever haft musik med masser af sanglege, hvor der havde været masser af aktivitet.

Det blev så fulgt op af 10 minutter udenfor, hvor eleverne skulle stille hinanden nogle spørgsmål.

-Og I må gerne bevæge jer, mens I stiller spørgsmål, betonede Ninna Breum, og så hoppede og dansede eleverne på livet løs.

-Fordelen ved den her form for undervisning er jo bl.a., at vi får alle med. Her er der ingen, der gemmer sig, betoner Ninna Breum.

Det faglige indhold skal have tiden have højeste prioritet, men netop ved at få bevøgelserne med bliver man altså bedre rustet til at suge lærdommen til sig.

Tilbage i klassen demonstrerer eleverne, at de kan balancere med en bog oven på hovedet – og lige lave fem knæbøjninger.

Så laves der en øvelse med at tage en bog over hovedet, tage fat i den på ryggen og føre den mellem benene.

Projektet i forrige uge var en del af  Dansk Skoleidræt og Nordea-fondens kampagne Sæt Skolen i Bevægelse.

Når eleverne bruger kroppen og bevæger sig i de boglige fag, gavner det ikke kun deres sundhed – de lærer også bedre. Hele 80 pct. af de danske skoleelever ser da også frem til den mere aktive skoledag, som bliver en realitet fra næste skoleår. Når tallet ikke er tættere på 100 pct., skyldes det frygten for, at de 45 minutters daglig bevægelse bliver lig med ensformige og kedelige løbeture – det påpeger elevorganisationen Danske Skoleelever. Men bevægelse behøver ikke kun at være bevægelse for bevægelsens skyld. Det kan nemt integreres i de boglige fag til gavn for både elevernes sundhed, indlæring, koncentration og motivation.

Får også de ældste elever med
I år blev der på landsplan sat ekstra fokus på eleverne i overbygningen med en særlig samling af øvelser, der i højere grad skulle motivere de ældste til at komme op af stolene. På overbygningen kan det være en udfordring at koble faglig læring med bevægelse, fordi læringsmålene for de ældste elever er mere komplekse. Men den udfordring skal det nye materiale være med til at ændre. Dansk Skoleidræt håber, at kampagnen vil inspirere skolerne til at integrere fysisk aktivitet i den boglige undervisning hele året rundt på alle klassetrin. Det kan de gøre ved løbende at bruge den store database med øvelser, der ligger tilgængelig på www.sætskolenibevægelse.dk.

Bevægelse-i-Skolen-11-19-14
Lærer Ninna Breum styrede uret, så eleverne kunne kontrollere, at de har fået mindst en uges med bevægelse.
Da Gladsaxe Bladet var på besøg var viserne på vej rundt for tredje gang.
Foto: Kaj Bonne.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top