- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Projekt med mange vindere

Naturen og miljøet får det bedre, mange husejere kan droppe frygten for oversvømmelser. Og mange børns skolevej bliver langt tryggere, fordi de kan køre på en cykelsti væk fra tung trafik.

Der var meget at glæde sig over, da Vanledningsstien ved Høje Gladsaxe tæt på den gamle Marielyst Skole og den nye Grønnemose Skole torsdag morgen blev officielt indviet.

Det har taget sin tid at få projektet færdigt, fordi der skulle flyttes enorme mængder jord. Og det hele har kostet 195 millioner kroner kunne direktør Carsten Nystrup fra Nordvand fortælle.

Vandledningsstien er Danmarks største anlæg til håndtering af regnvand. Især ovre på den anden side af mod bl.a. Dalen og Nordtoftevej har der været voldsomme problemer med regnvand, men nu ser fremtiden meget lysere ud.

Der er lavet store bassiner og græsarealer, og når der ikke er vand, kan plænerne bruges rekreativt.

De lukkede områder vil gøre cykelvejen for skolebørn langt sikrere, og det kan måske medføre, at Gladsaxe kommer endnu højere op, når det gælder prædikatet cykelby. I øjeblikket ligger Gladsaxe på en femteplads.

Den lokale cyklistforening glædede sig over at projektet nu er færdigt. De havde selv arbejdet for sagen siden 1987.

For cyklisterne betyder projektet, at de nu kan cykle fra Tinghøjvej ind til Københavns Kommune.