SOSU-personalet bør høres
Foranlediget af Dansk Folkeparti blev det ved sidste års budgetforhandling besluttet, at der skulle gennemføres en afrapportering til byrådet om de problemer, som var opstået i hjemmeplejen som følge af de strukturændringer som ledelsen administrativt havde besluttet.

Ændringerne gav anledning til mange klager og utilfredshed både blandt medarbejderne og borgerne. Jeg har faktisk ikke hørt om nogen, som var glade for ændringerne. Alene ændringerne i vagtplanerne gav anledning til at 33 medarbejdere opsagde deres stillinger, fordi de ikke kunne acceptere de skiftende vagter. Borgerne klagede over de mange skiftende hjælpere, som ændringerne havde medført.

Der foreligger nu denne afrapportering og rapporten blev behandlet i Seniorudvalgets møde den 15. maj.  Rapporten beskriver ikke de problemer, som den enkelte medarbejder oplever. Jeg stillede derfor forslag om, at sagen blev udsat, og at der blev sendt spørgeskema til den enkelte SOSU-assistent/-hjælper om, hvorledes de oplevede ændringerne i deres hverdag.

Det ville have været en enkelt sag at udsende et sådant spørgeskema elektronisk, hvor der kunne svares anonymt. Men et flertal i Seniorudvalget ønskede ikke, at medarbejderne blev hørt. Rapporten skulle blot tages til efterretning.

Kun Enhedslisten kunne støtte Dansk Folkepartis forslag.

 

Klaus Kjær

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top