- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tre legepladser skal undersøges

Region Hovedstaden går i gang med at undersøge, om jorden på en række offentligt ejede legepladser er forurenet. Hvis det er tilfældet, bliver jorden renset. Første sted er Gladsaxe Kommune

Når verden stadig er et nyt og uudforsket sted, skal alt undersøges, og hvis man er to år gammel, er den normale måde at undersøge denne nye verden på ved at putte alt i munden!

Så små børn og forurenet jord på legepladser en dårlig cocktail. Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet at undersøge en række offentligt ejede legepladser i 2014. Regionen har tidligere gennemgået dagsinstitutionernes legepladser, så disse er således ikke en del af den kommende undersøgelse. Det samme gælder for legepladser på skoler.

Region Hovedstaden vil gennemgå arkiverne i alle kommuner i regionen undtagen Bornholm for at afklare, om de offentlige legepladser ligger på steder, hvor der tidligere har været forurenende aktiviteter som fx industri. Hvis det er tilfældet, kan jorden nemlig være forurenet.

Hvis der er den mindste mistanke om forurening, bliver jorden undersøgt ved hjælp af jordprøver fra forskellige steder på legepladsen.

 

Gladsaxe Kommune er netop blevet gennemgået

Region Hovedstaden har som det første sted gennemgået arkiverne i Gladsaxe Kommune. Gennemgangen viser, at der er tre legepladser, der skal undersøges nærmere: legepladsen ved Søborg Torv Parkanlæg, Toftekærs legeplads og legepladsen ved Wergelandsparken. Jordundersøgelserne på disse tre legepladser bliver indledt i uge 21.  

– Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har konkret viden om, at jorden på de tre legepladser faktisk er forurenet. Vores gennemgang viser, at der før i tiden har været gartneri og afbrænding af affald. Derfor har vi ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at undersøge jorden for at bliver klogere på, om den kan være forurenet. Det samme vil ske med alle de andre offentligt ejede legepladser i andre kommuner, siger Jens Mandrup (SF), formand for Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg.

Regionen har gennemgået arkiverne på i alt 12 offentlige legepladser i Gladsaxe Kommune. På ni legepladser har der ikke været aktiviteter, som kan have forurenet jorden, hvor legepladserne ligger.

Legepladserne kan fortsat bruges
– Vi vil sørge for at gennemføre undersøgelserne med mindst mulig gene for de børn og voksne, der kommer på lege­pladserne. Vi regner ikke med, at det bliver nødvendigt at spærre legepladserne af, mens vi undersøger jorden. Og jeg vil da opfordre forældre, pædagoger og dagplejemødre til fortsat at bruge legepladserne, siger Jens Mandrup.

 Viser undersøgelsen, at jorden er forurenet og kan udgøre en risiko for børnene, oprenser regionen den forurenede jord. Oprensningen foregår typisk ved at grave den øverste halve meter jord af på det areal, der er forurenet. Herefter lægges ren jord ud, og arealet genskabes, som det var før – fx med nye planter, genopstille legeredskaber og lægge fast bund i sandkasser.

 Legepladser som skal undersøges i Gladsaxe Kommune

 

Legeplads Adresse Årsag til at legepladsen undersøges
Søborg Torv Parkanlæg Søborg Torv 2-12, 2860 Søborg Tidligere gartneri og landbrug
Toftekærs Legeplads  Toftekærsvej 158, 2860 Søborg I en periode før 1910 har der været losseplads.Fra 1910 til før 1949 har der været gartneri og frugtplantage
Wergelandsparken  Wergelands Allé 23, 2860 Søborg Oplysninger om afbrænding af affald

 

  

Fakta: gode råd om jord i byområder

Jorden i byområder er sjældent helt ren. Røg og partikler fra fabrikker og biler er gennem mange år drysset ned på jorden og er årsag til, at jorden i byområder ofte er lettere forurenet. Også gamle industriområder kan have forurenet jorden. Børn bør følge en række enkle råd for at undgå at blive påvirket af forureningen: