De forebygger depressioner
Gladsaxe var pionerer med kurser – der virker

Gladsaxe var pionerer med kurser – der virker

Ifølge Sundhedsstyrelsen har omkring 150.000 danskere en depression og hver femte dansker vil på et tidspunkt i løbet af deres liv få en depression. Har man en gang haft sygdommen, så stiger risikoen for at få den igen. Undersøgelser viser at risikoen for tilbagefald er 50 % efter første depression, mens den topper til hele 90 % efter tredje gang. Der er derfor al mulig grund til at tænke i forebyggelse.

Det gjorde forhenværende praktiserende læge fra Søborg, Vibeke Jensen også for otte år siden. Hun ville hjælpe depressionsramte borgere i Søborg. Og det lykkedes. Hun var med til at starte de første kommunale forebyggende depressionskurser på Forebyggelsescenteret i Gladsaxe. De gratis kurser var nogle af landets første, og de kører stadig.

 

Dårlig hjælp til depressionsramte

”idéen opstod dels fordi jeg oplevede at behandlingen til depressionsramte var utrolig utilstrækkelig, og fordi jeg dengang var på kursus i mindfulness baseret kognitiv terapi – en metode jeg blev opmærksom på, kunne hjælpe de patienter jeg ofte så i min praksis, men som ikke fik den hjælp, de egentlig havde brug for, ” fortæller Læge Vibeke Jensen.

Som læge havde hun kun mulighed for at give medicin og seks personlige samtaler, men mange patienter havde brug for noget mere eller noget andet. De kom tilbage med gentagne depressioner i større eller mindre grad.

”Jeg har altid tænkt, at den gruppe var underprioriteret i samfundet. Folk med tilbagevendende depressioner hutler sig igennem livet med en dårlig livskvalitet. De arbejder og klarer sig måske ok i dagligdagen, men de går rundt med en konstant tristhed og ryger så alvorligt ned engang imellem. De er for ”raske” til det psykiatriske system, men har det tilbagevendende dårligt, ” fortæller Vibeke Jensen, der tog kontakt til Forebyggelsescenteret i Gladsaxe, der dengang var ved at starte op.

”De var med på idéen, og vi søgte satspuljemidler og fik en pose penge. Gladsaxe Kommune støttede også projektet økonomisk. Og så brugte vi 1,5 år på at uddanne os, lave kursusmateriale og gøre det hele klar, ” fortæller Vibeke Jensen.

 

Mange får ikke tilbagefald

Kurserne er for folk med tilbagevendende depressioner. Forløbet er over otte uger, hvor kursisterne får indsigt i deres egne tanker og handlemønstre gennem meditation og kognitiv terapi. De får også undervisning i, hvad en depression er, og hvordan den forløber.

”I udlandet har man kørt de her kurser i mange år, og derfra ved man, at kurserne mindsker tilbagefald med mellem 50% og 60 % for den enkelte. Det er derfor en veldokumenteret forebyggende indsats, ” fortæller Lisbeth Frølich, der er psykolog og sammen med læge Vibeke Jensen underviser på kurserne.

”Folk med tilbagevendende depressioner har nogle fastgroede tankemønstre. Kurserne giver dem opmærksomhed på deres dårlige spiraler og vaner, og de får samtidig redskaber til at bryde dem. ”

I Gladsaxe har de forbyggende kurser mod depression kørt siden 2008. Der har foreløbig været ti hold med mellem 15 og 18 deltagere, og tilbagemeldingerne har fra starten været gode.

”Nogle deltagere oplever, at de slet ikke får tilbagefald efter de har fulgt kurset. Andre oplever at de får optræk til en depression men kan stoppe den, og den sidste gruppe får flere depressioner, men oplever ikke nedturen helt så slemt, fordi de kan handle anderledes, ” fortæller psykolog Lisbeth Frølich.

Det kræver arbejde

”Jeg plejer at sige, at den sidste lektion på kurset er den første lektion i resten af livet. Kurset er jo ikke en mirakelkur. Deltagerne skal arbejde med redskaberne og tankegangen – gerne en time om dagen. De lærer, hvad de kan gøre, men det er resten af livet, at de skal gøre det. Folk med tilbagevendende depressioner skyder ofte erkendelsen fra sig, når de begynder at få det skidt. De vil ikke mærke den dårlige følelse og tænker gå væk, gå væk – men i stedet for at negligere det, så skal de arbejde med følelserne og tankerne, ” fortæller Lisbeth Frølich, der understreger at kurserne kun har dokumenteret effekt, hvis det er uddannede folk, der står bag.

”Hele det her område lider lidt under at mindfulness er blevet et mode-ord. Alle kan efterhånden undervise i mindfulness. Men hvis det skal have en behandlingsmæssig effekt, så skal underviserne have en sundhedsfaglig baggrund, de skal kende til depressioner og så skal de have meditationserfaring og have gennemgået en uddannelse i selve kursusmetoden, ” fortæller Lisbeth Frølich.

De forebyggende kurser mod depressioner kører over otte uger og varer 2,5 timer hver uge. Deltagerne skal have haft tre tilbagevendende depressioner for at deltage, og de skal være indstillede på at arbejde en time om dagen, mens kurset kører. Hvis du vil vide mere om de forebyggende kurser i depression, så hold øje med Forebyggelsescentrets hjemmeside, hvor kurserne bliver slået op.

 

 

 

Depressionskurser-01-22-14

Læge Vibeke Jensen og Psykolog Lisbeth Frølich har sammen undervist på de kurser,
der forebygger depression.
Foto: Kaj Bonne.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top