Et pinligt vejnavn
Det vakte en del opsigt både her i kommunen og udenfor, da Gladsaxes Byråd i år 2000 vedtog at navngive en ny vej i Mørkhøjs industrikvarter ”Knud Højgårdsvej”.

Det vakte en del opsigt både her i kommunen og udenfor, da Gladsaxes Byråd i år 2000 vedtog at navngive en ny vej i Mørkhøjs industrikvarter ”Knud Højgårdsvej”. Denne Knud Højgård var civilingeniør og medstifter af det store, internationalt anerkendte firma ”Højgård og Schultz”, som netop havde bygget en markant administrationsbygning her. Men Knud Højgård fik et kedeligt omdømme under den tyske besættelse 1940-45. Tyskerne besatte jo vort land for at ”beskytte” os, og de lovede fra starten, at der var tale om en ”fredsbesættelse”, og at besættelsesmagten ikke ville blande sig i landets indre forhold, således at regering, folketing, hær, flåde, skoler, socialpolitik, det kommunale område m.v. kunne forsætte uden indblanding.

Dermed indledtes ”forhandlingspolitikken”, hvor landsfaderen Thorvald Stauning stod i spidsen for en samlingsregering, der bestod af alle betydende partier: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Venstre.   Man forsøgte at holde ligevægt og give tyskerne så få indrømmelser som muligt og holde demokratiet levende selvom en fremmed militærmagt holdt landet besat. Men nogle kendte erhvervsledere forsøgte at torpedere vort demokratiske styre. De mente, de var ”Rigets bedste mænd” og at ”frit stillede uafhængige” mænd burde overtage og således sætte folketinget og dets partier ud af kraft. Disse kredse var ikke kun anti-demokrater, de var også imod det sociale velfærdssamfund, danskerne nød godt af (der dengang var langt mere beskedent end i dag).

 En af disse erhvervsledere var skibsreder A. P. Møller, som i et foredrag udtalte, at vore sociallove havde sat ”lediggang og fidusmageri i system” og han omtalte vort ”såkaldte folkestyre”, ligesom han citerede fra Hitlers ”Mein Kampf” og tilføjede, at ”deri har han ret som i så meget andet”.  Erhvervsfolkene ville selv danne en ”uafhængig” regering med Prins Axel, Kongens fætter, som statsminister. Har man hørt mage? En Prins som statsminister i et demokrati!

Den usikre og letbevægelige Christian den 10. var først positiv, men blev overtalt af bl.a. Stauning om, at enevælde var afskaffet for stedse. Da Gladsaxe Kommune behandlede sagen om dette pinlige vejnavn, erklærede udvalgsformanden, en SF´er, at ingen af medlemmerne havde vidst, hvem Knud Højgård var, da de godkendte firmaets forslag om eget vejnavn! Knud Højgård havde været godt på vej til at begå statskup, afskaffe folkestyret og skrue sociallovgivningen 100 år tilbage. Da jeg i aviser og radio bragte sagen på bane, vakte det nogen opsigt, men kommunen var ikke til at rokke. – Selvom adskillige kommunalpolitikere privat betroede mig, at hvis de havde kendt til Knud Højgårds optræden under krigen, ville de aldrig have godkendt vejnavn.

Arne-Hermann

Civilingeniør Knud Højgård, som under besættelsen forberedte et statskup der ville genindføre enevælde og afskaffe social velfærd.
Foto: Privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top