- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Medarbejderne blev hørt om nye vagter

Dagmar M. Gleditsch efterlyser, at SOSU-medarbejderne bliver hørt om de rullende vagtplaner. Gladsaxe Kommune ønsker et sundt arbejdsmiljø for alle ansatte. Så da det for et par år siden kom frem, at det er sundhedsskadeligt at arbejde som fast nattevagt, besluttede vi sammen med MED-udvalget, hvor der også sidder repræsentanter for SOSU-medarbejderne, at afskaffe faste nattevagter og gå over til rullende vagter for alle vagtlag – først på seniorcentrene og siden i hjemmeplejen.

Så medarbejderne er ikke alene blevet hørt. De har rent faktisk været med til at tage denne beslutning. De rullende vagtplaner betyder konkret, at en medarbejder, der normalt har dagvagter, i løbet af 12 uger har ca. fire nattevagter eller aftenvagter, som de selv er med til at planlægge. Ordningen har allerede kørt i halvandet år på seniorcentrene. Her fortæller medarbejdere, som tidligere har haft faste nattevagter, aftenvagter og dagvagter, at det har været lidt af en øjenåbner at lære beboerne at kende gennem døgnet; at opleve dem både som vågne og når de sover, og på den måde opleve, hvor meget borgerne egentlig selv kan, eller hvordan dagen kan planlægges, så beboerne får en god nat eller dag.

Nogle beboere, som f.eks. demente, vil selvfølgelig i en periode opleve en forandring i deres hverdag, når de møder deres faste dagvagt om natten. Men jeg er sikker på, at når alle har vænnet sig til de nye rutiner, vil både borgere og pårørende opleve en langt bedre sammenhæng over døgnet, til gavn for borgerne.

 

Trine Græse (A),
formand for Seniorudvalget