- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Overfladisk reklame fra Nordvand

Vi mangler oplysninger om, hvilke regnmængder kommunens bygninger tilbageholder, ligesom det ville være fordelagtigt at få oplyst omfanget af tilbageholdt regn fra de mange boligselskaber i kommunen. Mængden af afledning af vejvand bør  oplyses. Når de værdier foreligger, er tiden muligvis inde til at kigge på, hvilket bidrag private parcelhusejere kan komme med.

Der mangler en cost benefit analyse af indsatsen fra et givet parcelhusområde i forhold til effekt af mindre udledt regnvand til det fælles system. Den undersøgelse må gennemføres med midler fra kommunen og Nordvand.

Hvad koster en tank og et ledningssystem til genbrug af vand?

Hvad koster en faskine, der kan opsamle 10 m3 på en time?

Hvad koster omlægning af indkørsel til græsarmeringssten eller lignende?

Hvad koster en ændring af taget til grønt/blåt tagfladeareal?

De udgifter skal ses i forhold til en tilbagebetaling på maks. 23.000 kr. for afkobling til det fælles system. Og hvad nu, hvis løsningerne ikke duer? Hvad koster en ny tilslutning?

Indsatsen bør tage højde for, at man ikke kan opnå alverden ved igen og igen at nævne parcelhusejerne som dem, der skal gøre noget. Der skal foretages seriøse konsekvensberegninger af uafhængige instanser.

 

Flemming Bruun

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe kommune