annonce
Dansk digter og russisk adelsmand
Thor Langes Allé er en lille sidevej til Gladsaxevej mellem to etageblokke – nr. 30 og 32. Tidligere var nærmeste nabo det store ”Jeppesens Savværk”, som både før og efter anden verdenskrig var en markant del af Gladsaxe kommunes erhvervsliv.

I 1966 kunne firmaet ”A/S V. Jeppesens Savværk” annoncere med, at det var ”Nordens største specialfabrik for præfabrikerede sommerhuse. ”

Kommune købte grunden i 1984, hvor efter det sociale boligbyggeri ”Moseparken” blev opført.

Thor Lange

Thor Lange (1851-1915) var en sjælden blanding af dansk og russisk lyriker, oversætter og klassisk dannet filolog. Han skrev selv lyrik, og desuden oversatte og gendigtede han poesi fra russisk, italiensk, fransk og græsk m.v. I 1879 rejste Lange til Skt. Petersborg for at blive lærer i latin og græsk, og da han i løbet af et års tid var blevet forberedt, tiltrådte han i 1876 en stilling i Moskva; her giftede han sig i 1883 med en russisk adelsdame, hvis landejendom i Ukraine han ledede med stor dygtighed; i 1899 blev han optaget i den russiske adel. Skønt Lange til sin død boede i Rusland, blev han aldrig egentlig naturaliseret i sit nye fædreland, han beholdt sit danske statsborgerskab og bevarede kontakten med Danmark gennem en udstrakt brevveksling og med det danske sprog gennem sit forfatterskab på prosa og vers. I prosabøgerne ”Rusland” (1882), ”En måned i Orienten” (1887), ”I danske farver” (1887) m. fl. har han samlet sine rejseskildringer. Varig betydning har han fået som lyriker med sine egne digte og med sine talrige gendigtninger af fremmed poesi. Også som original lyriker skaffede han sig stor anerkendelse, hans sprogkunst og versekunst er rig og smagfuld – der er en egen romantisk fantasi i mange af hans digte, der i ånd er præget af udlændigheden og fædrelandskærligheden.

Arne-Hermann

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top