Fest i haven – hvor meget må vi støje?
LarsAndersentegning.jpg
Inden du stiller op med band og lydforstærker, så orientér naboerne – det giver dem mulighed for at forberede sig på støjen. Foto: Lars Andersen
Sommeren er over os. Det samme er studenterfesterne

Studenterfester, fødselsdage og grillparty på terrassen – havefester med høj musik er en af de største kilder til nabokonflikter. Og din nabo er faktisk i sin gode ret til at klage. Det er nemlig forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne. Og i sidste ende kan din nabo vælge at tilkalde politiet, skri-ver bolius.dk.
Ordensbekendtgørelsen giver politiet ret til at forbyde højtalere og musikanlæg, hvis de er til væsentlig gene for omkringboende. Hvornår larm kan siges at være så støjende, at den er til væsentlig gene, vil dog komme an på et skøn.
Politiet vurderer hver enkelt situation og vil typisk først komme med en advarsel og opfordre dig til at dæmpe musikken. Hjælper det ikke, kan de vælge at give dig en bøde på 1.000 kr.
Når politiet tager stilling til en klage over høj musik, har det betydning, om musikken spilles midt på dagen eller ud på de sene nattetimer. Forhindrer mu-sikken dine naboer i at sove, vil det typisk blive betragtet mere alvorligt, end hvis det er eftermiddagskaffen, som forstyrres.
Du kan dog selv gøre en indsats for at minimere risikoen for naboklager over høj musik i haven, skriver bolius.dk. Sørg først og fremmest for at orientere dine naboer om festen et godt stykke tid inden. Det giver dem mulighed for at forberede sig på støjen. Og vis hensyn.
Signalerer du, at du vil det gode naboskab, smitter det ofte af. Du kan f.eks. tilbyde naboen, at de kan kigge forbi til en øl eller et glas vin senere. Det vil øge mange naboers tolerancetærskel, lyder rådet fra Bolius.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top