Fra Rusland til Søborg – slut i Kz-lejr
Arne-Hermann.jpg
Da den russiske Zar i begyndelsen af 1900-tallet strammede sin anti-semitiske politik var der mange af de forfulgte jøder, der søgte mod vest. Det var de såkaldte ”Øst-jøder”, der overvejende var fattige, men flittige håndværkere. Mange slog sin ned i Tyskland, hvor der i Berlin var en hel bydel, som bevarede deres kultur, traditioner og […]

Da den russiske Zar i begyndelsen af 1900-tallet strammede sin anti-semitiske politik var der mange af de forfulgte jøder, der søgte mod vest.
Det var de såkaldte ”Øst-jøder”, der overvejende var fattige, men flittige håndværkere. Mange slog sin ned i Tyskland, hvor der i Berlin var en hel bydel, som bevarede deres kultur, traditioner og sprog-”jiddisch”.
Det blev genstand for megen chikane og til slut udslettelse, da nazisterne satte ind med deres brutale udryddelse. Mens den danske regering fungerede op til august 1943 under Stauning og Scavenius, havde man kategorisk afvist, at der fandtes noget ”jødeproblem” i Danmark. Men da regeringen var ophørt, slog tyskerne til i oktober 1943. Heldigvis var der gode folk i den tyske inderkreds, som røbede planerne. Hvilket resulterede i, at de allerfleste jøder gik under jorden og kom til Sverige. Det var ca. 7.000, mens nogle få hundrede enten var blevet på deres bopæl eller blev fanget under flugten og derefter deporteret.
En af de uheldige, var skræddermester Leiser Altermann fra Gladsaxevej (den gang nr. 74 hvilket svarer til nr. 114 og Runebergs Allé 53.) Altermanns villa blev nedrevet i 2003 og erstattet af et etagehus. I et annex var der i mange år et cykelværksted.
Den triste historie om Leiser Altermann er, at han som ung måtte flygte fra Rusland i 1905 – og så igen afsted i 1943.
Øst jøderne var kendte for deres flid og nøjsomhed, de fleste var skræddere og snedkere. Som det ses af annoncerne, havde hans lille ènmandsfirma et godt ry.
Men efter 38 år i fredelige Danmark måtte han atter udenlands, men denne gang til koncentrationslejren Theresienstadt, hvor han døde i januar 1944-72 år gammel.
Alle de ca. 50 danske der døde her, kom af dage på ”naturlig” vis. Ingen blev ført til gaskamre eller henrettelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top