Borgermøde om Bagsværd Sø
sø.jpg
Så idyllisk kan der være på Bagsværd Sø til glæde for både spadserende og idrætsudøvere. Foto: Privat.
Forbedring af ro-stadion og pleje af naturen på dagsordenen

Tirsdag 12. august inviterer Gladsaxe Kommune til borgermøde om de kommende aktiviteter på og omkring Bagsværd Sø.
Gladsaxe Kommune vil gerne skabe bedre forhold for rosporten på Bagsværd Sø, og samtidig skal der laves en plejeplan for det område, der blev fredet i 2013. Men inden aktiviteterne går i gang vil Gladsaxe Kommune gerne inddrage så mange borgere som muligt og høre dine idéer og tanker til VVM -undersøgelsen i forbindelse med renoveringen af rostadion og den fremtidige plejeplan.
Derfor holder Gladsaxe Kommune et borgermøde 12. august kl. 19 til 21. Alle indkommende kommentarer vil gå ind i det videre arbejde med VVM-undersøgelsen og plejeplanen. Der vil desuden være yderligere mulighed for at afgive høringssvar ved en offentlig høring, når VVM redegørelsen og udkastet til en plejeplan ligger klar.
Hvis rostadion på Bag­sværd Sø fortsat skal være en attraktiv base for nogle af landets bedste roere og kunne tiltrække internationale stævner, har det brug for en opgradering. Forinden skal der laves en såkaldt VVM-redegørelse, der vurderer de miljømæssige påvirkninger ved de planlagte tiltag. Den sikrer, at alle væsentlige miljøforhold bliver undersøgt grundigt.
Ved opgraderingen vil der skulle fjernes en del mudder og slam fra søens bund, så vanddybden bliver mindst to meter i hele banens længde. Det opgravede sediment vil blive afvandet i en lysning i Aldershvile Skov. I forbindelse med projektet vil der også blive reguleret på søbredden og en mindre del af skoven vil blive ryddet.

Plejeplan på vej
Bagsværd Sø samt Lyngby Sø med omgivelser blev fredet i sommeren 2013, som det sidste led i at få hele Mølleåen og søerne i Mølleåsystemet fredet. Området omfatter Bagsværd Sø og Lyngby Sø og de tilstødende områder, som Aldershvile Slotspark, Aldershvile Skov, Nybropynten, Lyngby Åmose og Sophienholm, i alt 297 ha. Gladsaxe Kommune skal sammen med Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner, samt Naturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme i gang med at lave en plejeplan for området.
Mange borgere besøger området, og derfor er det særlig vigtigt at fredningen og den kommende plejeplan sikrer en god balance mellem beskyttelse og benyttelse af de unikke naturområder.
Du kan finde en projektbeskrivelse for VVM-undersøgelsen og fredningskendelsen med fredningskortet på gladsaxe.dk/naturhoering, hvor du også har mulighed for at sende en skriftlig kommentar indtil 19. august 2014. På hjemmesiden kan du ligeledes tilmelde dig borgermødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top