- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Folkeskolereform på godt og ondt

Der er skabt meget høje forventninger til, at reformen skal bringe en masse nye og positive forandringer. Ja, der er næsten ikke det problem i relation til børn og unge, som reformen ikke vil løse.

Enhedslisten kan godt se positive elementer i folkeskolereformen, bl.a. det øgede fokus på bevægelse, afveksling i skoledagen og nye undervisningsformer, hvor læringsmålene bliver mere tydelige for eleverne.

Men vi synes ikke det helt opvejer de negative sider: lange skoledage og mindre fritid, mulighed for øget niveaudeling af eleverne, mindre fleksibilitet i tiden til forældresamarbejde, foruden det helt centrale problem at den øgede undervisning sker på bekostning af lærernes forberedelsestid.

En ny og mere varieret undervisning, samarbejde mellem flere faggrupper, også uden for skolen, vil kræve MERE forberedelsestid i stedet for MINDRE. Vi tvivler derfor på, at alle de høje forventninger vil kunne indfries inden for de nuværende rammer.

Dertil kommer de fysiske rammer for elever og medarbejdere: Er der tilstrækkelig plads nu, med de længere skoledage og mere variation og bevægelse i løbet af dagen? Og giver de nye arbejdspladser på skolerne tilstrækkelig rum og mulighed for arbejdsro til en ordentlig forberedelse af undervisningen?

Det bliver vigtigt at følge op på. Vi håber, og vil arbejde for, at der er politisk vilje til at revidere undervejs, hvis virkeligheden viser at blive anderledes end forventet.

 

Trine Henriksen,
byrådsmedlem (Ø)