- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Balanceret byudvikling i Gladsaxe

Gladsaxe er en by i vækst. Nye borgere flytter ind i nye boligkvarterer, og nye virksomheder flytter ind i nye, omdannede erhvervsområder. Og indenfor en overskuelig fremtid vil en letbane langs Ring 3 trække ny dynamik langs dens spor, og skabe ny mobilitet på kryds og tværs af hovedstadsregionen.

Men som med alt andet, har intet godt af at vokse uden en styrende hånd. Det nye skal hjælpes på vej og spire i harmoni med det eksisterende – og sammen udgøre en bæredygtig enhed. En by, hvor det fortsat er attraktivt at bo og arbejde.
For at styre og styrke væksten i Gladsaxe har byrådet vedtaget en ny vækststrategi, Levende by i vækst, inddelt i tre indsatsområder; erhvervsudvikling, byens udvikling og velfærd på forkant. Hver især tre centrale omdrejningspunkter, men også tre områder der kan skabe endnu større værdi, hvis de tænkes og udvikles sammen. Særligt velfærdsdelen er bemærkelsesværdig, da Gladsaxe er den første kommune, der har velfærden som et centralt punkt i sin vækststrategi.
– Byrådet har vedtaget en vækststrategi, der med et bredt sigte skal bygge videre på den gode udvikling i Gladsaxe ved at koble erhvervsliv, byliv og velfærd sammen. Strategien sætter retningen for en balanceret vækst, og den sikrer samtidig, at vækst og velfærd går hånd i hånd. Den skal styrke Gladsaxe som en by, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A). Først til at koble vækst og velfærd Velfærden er en central faktor i vækststrategien. Tanken er, at Gladsaxes virksomheder på linje med borgerne skal nyde godt af at bo i en kommune, der går forrest i udviklingen af velfærd. Det betyder, at virksomhederne skal trækkes endnu tættere ind som en part i byens udvikling og i skabelsen af velfærd.
– Det kan for eksempel være gennem kommunale-private partnerskaber, der udvikler ny velfærdsteknologi, nye serviceydelser eller som effektiviserer kommunale opgaver. Virksomhederne kan også tænkes at kunne profitere på en effektiv beskæftigelsesindsats eller et mangfoldigt kultur- og byliv, siger Maj Green, vicedirektør i By og Miljøforvaltningen.
Letbanen langs Ring 3, der forventes at åbne i 2021, bliver en afgørende motor i forhold til at udvikle byens erhvervs- og boligområder. Letbanen vil sætte ekstra skub i den allerede igangværende udvikling og modernisering af byens erhvervskvarterer, og det forventes at letbanen på sigt vil skabe grobund for op imod en fordobling af de nuværende cirka 10.800 arbejdspladser i ’Gladsaxe Ringby’, der er en betegnelse for erhvervs- og boligområderne langs Ring 3. Samtidig forventes Gladsaxes folketal på 66.000 at stige med yderligere 3.000 ved at modernisere boligområderne og bygge nye boliger.