- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fra Emdrup til Herlev

Èn af vejene fik dog en skæbne, som både i realiteten og på projektstadiet bød på overraskelser. Et af de største problemer for nybyggerne i Søborgmagle var forbindelsen til Hovedstaden fra Maglegårds Allé til Utterslev, hvor der i første mange år kun var en primitiv træbro for fodgængere og cyklister. Den nuværende cementbro over mosen til Horsebakken kom først i 1938.

Få år efter blev der anlagt en dæmning fra Grønnemose Allé over mosen til Emdrup, hvor den blev forbundet med villavejen Andemosevej på Københavnssiden – lige ud for Emdrupvej og Emdrup Torv.

Denne forbindelse blev åbnet i 1942, og i den forbindelse opførtes der på en tidligere gartnerigrund ned til mosen på Emdrupsiden de såkaldte ”Atelierhuse” eller ”Kunstnerbyen”, der var forbeholdt udøvende kunstnere.

Denne forbindelse fra/til Søborgmaglekvarteret vakte almindelig tilfredshed. Men fortsættelsen i den anden ende, som kom på tegnebrættet samtidig, skabte uro og ængstelse. I en rapport fra 1944 kaldet ”forarbejde til byplan” oprulles et detaljeret scenarium for fremtidens Gladsaxe kommune.

Om Grønnemose Allé hedder det således, at dens vestre ende (dvs. ved Højvangen og videre) føres vejen på en bro over Vandledningsvejen (Høje Gladsaxevej), og derfra over Lundegårdens og Hyldegårdens jorder (dvs. den nuværende Høje Gladsaxe Park). Broen blev udført i 1970’erne men kun for fodgængere og cyklister. Hvor Grønnemose Allés forlængelse skærer Parkvejen (= Hareskovvej) var der planlagt en rundkørsel med 100 m i diameter.

På vej til Mørkhøj følges stort set kommunegrænsen mellem Gladsaxe og København. Nogle kilder siger, at vejen skulle udmunde i Stavnsbjerg Allé, mens andre – som på vedfølgende kort fra 1946 – ad nuværende Novembervej for at slutte i Herlev ved Frederikssundsvej/Herlev Hovedgade.

Det forudses i 1944, at denne ”Ringvej” fra Lyngbyvej via Emdrup og Søborg til Herlev, ”forventes at få en betydelig trafik”.

Efter planen skulle den nye Grønnemose Allé være 22 m. bred m. kørebane, cykelstier og fortove.

Der var vist ikke så få beboere i Søborgmagle, der sov lidt dårligt om natten i de år. Hvornår projektet blev endeligt opgivet vides ikke.

 

Arnes-Hjørne_40

Kortskitse fra 1946, hvor man ser den planlagte forlængelse af Grønnemose Allé til Mørkhøj og Herlev. Hele forløbet fra Emdrup til Herlev er trukket op med rød farve.