Annonce
Fra Husum til Mørkhøj
Op til år 1900 var Gladsaxe kommune det rene bondeland. Men i nabosognet (= kommune) Brønshøj var der i 1800 tallets sidste årtier sket noget, som vakte ængstelse i såvel befolkning som sogneråd.

Brønshøj sogn omfattede fem oprindelige landsbyer: foruden Kirkebyen Brønshøj tidligere Vanløse, Utterslev, Husum og Emdrup. Hertil kom et annekssogn, ligesom Gladsaxe sogn havde Herlev og Hjortespring som anneks. For Brønshøjs vedkommende drejede det sig om Rødovre og Islemark.

Da industrialiseringen tog til og medførte vandring fra land til by, og nye – elendige – boligkvarterer og industri, opstod i brokvarterene og omegnen, skabte det store problemer, større end landsognet Brønshøj kunne magte: veje, kloakering, skoler, socialforsorg, vand, el, gas, trafik osv. Derfor ansøgte man om ”optagelse” i København, hvilket skete netop ved århundredeskiftet 1900. Hovedstaden afslog dog at optage Rødovre sogn. Det var alt for langt ude på landet i de dage.

Således blev Gladsaxe direkte nabo til København, hvilket hurtigt satte sig spor i tilvandring, da spekulanter så penge i at udstykke landbrugsjorden til boliger og erhverv også i vor kommune. Det gik stærkt, først i Søborg, som var nærmest København, og siden i de andre dele af Gladsaxe kommune.

Her blev bydelen Mørkhøj ligesom et stedbarn, som følte sig indeklemt mellem Husum, Herlev og Gladsaxe. De dårlige trafikforbindelser var især årsag til, at Mørkhøj på en måde blev isoleret ved sin beliggenhed. I årenes løb har der været mange forslag om bedre forbindelser. Det var således planlagt, at Grønnemose Allé skulle videreføres ned over mosen, krydse Hareskov motorvejen i en rundkørsel og føres videre til Mørkhøjvej, hvor den skulle munde ud i Novembervej.  Det var i 1930’erne, men aldrig udført.

I 1980’erne var der planer om at føre vejen Bystævnet fra Husum til Mørkhøjvej, hvor ældrecentret Gyngemosegård nu er opført. Og Husumvej  var planlagt videreført langs Blågård seminarium og Enghavegård skole ind gennem TV-byen for at munde ud i Mørkhøjvej over for Juni Allé, ved ”Jupiter Cykler”. Heller ikke dette blev gennemført.

 

Arnes-hjorne

 

Kortudsnit fra 1989, hvor de planlagte vejføringer er trukket op med rødt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top