- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Lions Club Gladsaxe hjælper børnehospice

Midler fra genbrugssalg i Søborg går til Sankt Lukas Hospice i Hellerup

Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup åbner et børnehospice i 2015, og som hjælp til åbningen af de første fire stuer donerede Lions Clubs afdeling i både Gladsaxe og Hellerup hver en check på 75.000 kroner, så rummene kan indrettes, så børnene kan have familien på besøg. Gladsaxe-afdelingens bidrag stammer fra genbrugssalget på Søborg Torv, mens Hellerup afdelingen indsamlede sit bidrag ved en kunst- og vinaktion på Schæffergården.

Det er en kolossal udfordring for hele familien, når et barn får en livstruende sygdom. Hele familien rammes – barnet selv, forældrene, eventuelle søskende, bedsteforældre og vennekreds. Det normale familieliv bliver vendt op og ned. I lange perioder lever familien opdelt, og dette kan disse familierum være med til at ændre på, så familielivet også får plads til at rumme leg, tumlen, hygge og aktiviteter inde som ude.

Med de i alt 150.000 kroner har Lions Club givet Sankt Lukas Stiftelsen en god start, og i Lions arbejder man på, at det vil lykkes alle organisationens 300 danske klubber at indsamle yderligere 700.000 kr. Herefter er det planen, at bede moderorganisationen i USA om et endnu større beløb, så man kan bygge et helt nyt børnehospice.

 

 Fakta

Om børnehospice

Der er i dag 18 danske hospicer, ingen af dem indlægger i praksis børn.

Behovet for særlige hospicer til børn har været anerkendt i andre lande siden 1980erne. Storbritanien åbnede som det første land et børnehospice i 1982. Tyskland, Holland og Sverige har også børnehospicer.

I Danmark lever familier med alvorligt syge børn ofte meget opdelt og mulighederne for udfoldelse er begrænsede. Forældrenes behov og søskendes følelser af sorg, utryghed, angst og jalousi overses.

Børnehospice kombinerer lindrende behandling på højt niveau med en indretning, der giver mulighed fir livsudfoldelse og et så normalt familieliv som muligt. Der er plads til hele familien og mulighed for samvær, leg, tumlen, hygge, fodbold og andre inden- og udendørsaktiviteter.

Kun 5 til 10 procent af børnene indlægges i forbindelse med livsafslutning på hospice i modsætning til 75 procent på voksenområdet. Øvrige indlæggelser er til lindrende behandling, pleje, aflastning og observation med videre.

 

Kort om børnehospice:

Der er i dag 18 danske hospicer, ingen af dem indlægger i praksis børn