Målsætningerne er klare
Budgetforliget med otte fikspunkter

Torsdag aften indgik syv af Byrådets otte partier bredt forlig om Gladsaxe Kommunes økonomi de kommende fire år. Kun Enhedslisten er ikke med i forliget.

Gladsaxe har lav skat og sænker igen i år skatten – denne gang fra 24 til 23,9 procent. Dermed forventer man, at Gladsaxe bliver blandt de ti kommuner i Danmark med den laveste skat.

Budgetforliget tager udgangspunkt i de otte målsætninger i den kommende kommunestrategi: 1. At skabe en levende by i vækst, 2. At alle børn skal lære mere, 3. At unge skal i uddannelse og job, 4. At skabe bydele i social balance, 5. At flere borgere skal leve sundere, 6. At alder ikke er nogen hindring, 7. At træffe klimabevidste valg, og 8. At sikre et økonomisk råderum til at investere i fremtiden.

De seneste års koncentrerede indsats for at styrke sammen-hængskraften og skabe bydele i social balance i blandt andet Høje Gladsaxe og Værebro fortsætter. Gladsaxe har netop fået 8,5 millioner kroner af Økonomi- og Indenrigsministeriet til dette arbejde.

For at sikre velfærden for handicappede og udviklingshæmmede borgere er der afsat 100 millioner kroner frem til 2018 til renovering af kommunens botilbud på Kellersvej, og indsatsen på psykiatriområdet styrkes yderligere med fire millioner kroner i budgetperioden. Den gamle del af Træningscenter Gladsaxe, det tidligere Kildegaarden, skal renoveres og der skal udarbejdes en samlet plan for den fremtidige anvendelse af træningscenteret.

Skoler fremtidssikres

Der skal udarbejdes en analyse af, hvordan skolerne kan tilpasses og indrettes, så alle børn og unge får det bedst mulige afsæt for at få uddannelse og job. Samtidig skal skolernes udendørsarealer forbedres. Lærerne skal have de bedst mulige forhold til forberedelse, og de mest udsatte skoletoiletter skal have en ekstra soignering.

Gode dagtilbud er vigtigt for alle kommunens børnefamilier og der har derfor i mange år været stor fokus på høj faglig kvalitet for at sikre udvikling, læring og kvalitet i det daglige og i overgangen fra dagtilbud til skole. For fortsat at styrke dette arbejde er der afsat 48 millioner ekstra, så der i alt er 78 millioner kroner til området. Pengene skal bruges til at udbygge kommunens dagtilbud for førskolebørn, så de understøtter og motiverer børnene til at lære og udvikle sig optimalt. Samtidig skal der være plads til de børn, som følger af, at flere borgere vælger at flytte til Gladsaxe.

 

Enhedslisten: Vi blev tvunget ud af budgetforliget

Enhedslisten står udenfor årets budgetforlig.

Til trods for, at Gladsaxe har en rigtig god økonomi, valgte borgmesteren at fastholde en del af besparelse på seniorcenter Møllegården og på familieområdet, for at imødekomme højrefløjens ønske om skattelettelser for erhvervslivet. Enhedslistens fuldt finansierede forslag til forbedringer i ældreplejen, børneområdet og beskæftigelsesindsatsen blev derimod blankt afvist. Dette valg tvang os desværre ud af forhandlingerne. Et valg som vi står ret uforstående overfor.

At Gladsaxe nu får en borgerrådgiver, er dog noget vi hilser med glæde. Det er et forslag Enhedslisten har fremsat i rigtig mange år, siger de tre byrådsmedlemmer Flemming Holst, Trine Henriksen og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten.

 

Kommentarer til budgetforlig:

Styr på fremtiden for folkeskoler

SF glad for begrænset skattenedsættelse

Også i år er SF med i budgetaftalen mellem byrådets partier. En god aftale, hvor det lykkedes at forhindre de borgerlige partiers stormløb for udlicitering og massive skattenedsættelser og få sat midler af til gode SF-sager.

Borgmesterens oplæg rummede i forvejen mange SF-ønsker, bl.a. 125 mio. til renovering af Kellersvejs utidssvarende boliger for udviklingshæmmede, en stor vækstpulje og ekstra 40 mio. til et bedre bymiljø, samt afsætning af midler til fremtidige almene boliger. Vi fik yderligere håndslag på en samlet strukturplan for Gladsaxes folkeskoler og sikret, at regeringens bevilling til boligsociale formål ubeskåret går til Høje Gladsaxe og Værebro. Sidst, men ikke mindst, er det også med i aftalen, at der fortsat er midler til at realisere CO2-handlingsplanen, og at der bliver bedre kompetencematch mellem ledige og virksomheder.

En del af prisen var en mindre skattenedsættelse på 0,1 point og en reduktion af virksomhedernes dækningsafgift. Men det er til at leve med, når så mange SF-ønsker er opfyldt.

SF’s byrådsgruppe

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top