annonce
Mange sager og god stemning
Tobaksfabrikken-02-20-14.jpg
NCCs kontordomicil skygger for solen, særligt om efteråret bliver der tidligt mørkt ved nabohusene i Græsmarken. Foto: Kaj Bonne.
Gladsaxe Byråd var i onsdags igennem 28 punkter på dagsordenen

Spørgelysten blandt Glad-saxe-borgerne var stor, og selv om der både blandt spørgerne og senere blandt politikerne indimellem blev talt med store bogstaver, så var humøret og stemningen fin.

Byrådet skulle igennem 28 punkter på dagsorden, heraf ”skyggesagen” omkring NCCs kontordomicil på Tobaksgrunden, som giver skyggevirkninger for husejerne på Græsmarken blev igen ivrigt diskuteret. Flemming Hansen, hvis hus ligger på nabogrunden, stillede en række spørgsmål. Flemming Hansen mente at være berettiget til erstatning, men det har Gladsaxe Kommune afslået med den begrundelse, at man har overholdt alle regler.
Flemming Holst (Ø) sagde blandt andet, at han gerne havde set, at man i forlængelse af notatet meget gerne havde set, at man havde bestilt et eksternt notat. Under alle omstændigheder mente han, at byrådet burde tage ved lære af denne sag, så man er påpasselige, når man opfører erhvervsejendomme tæt på villakvarterer.
Kim Wessel-Tolvig (V) og Mogens Camre (O) bakkede op om erstatningskravet, mens borgmester Karin Søjberg Holst (A) fastslog, at det er uden for lovens rammer at udbetale erstatning til en borger, når formalia er overholdt. Borgmesteren udtalte også, at det eventuelt kunne være en mulighed at mindske skyggegenerne med beplantning og store træer.
Under behandlingen af punktet udtalte Ole Skrald Rasmussen, formand for Trafik- og Teknikudvalget, at det var godt, at han havde taget to hjertemagnyl, for så kunne han bevare roen over for det argument, at kommunen skal betale erstatning. Til Venstre og Dansk Folkeparti sagde Ole Skrald Rasmussen: – Jeg synes, at I til budgetforhandlingerne skal foreslå, at I vil bruge 4,5 millioner kroner på erstatning, når I vil spare på alt andet?
Ebbe Skovsgaard (V) sagde til Trafik- og Teknikudvalgets formand: – Ole, når du optræder som offentlig person, så må man stå til ansvar for det, man siger. Jeg stoler også på vores forvaltning, men jeg vil have lov til at forholde mig kritisk. Der er ingen tvivl om, at Flemming Hansens boligs herlighedsværdi er faldet, selv når vi taler om 2014-kroner. Jeg vil opfordre borgmesteren til at tromle de involverede parter – NCC, Pension Danmark og kommunen sammen. Det må være i alles interesse at finde en løsning.
Byrådet tiltrådte, at man ikke er erstatningsansvarlig, så derfor kan man ikke udbetale erstatning til beboerne på Græsmarken for skyggegener.
Til gengæld blev et forslag til behandling af lokalplan i forbindelse med opførelse af rækkehuse på Huldbergs Allé ved Gammelmosevej udsat af byrådet. Det blev af flere byrådsmedlemmer tolket som, at man trods alt havde lært af ”skyggesagen”.
Et ”festligt” indslag i gennemgangen af punkterne var stationsplaceringen for letbanen ved Buddinge Rundkørsel. Kim Wessel-Tolvig argumenterede både seriøst og humoristisk for, at en sydlig placering ville være bedst. Wessel-Tolvig mente, at en nordlig placering udelukkende ville tilgodese de ansatte på Rådhuset. Efter afstemning besluttede det ”røde” flertal sammen med 2. viceborgmester Lars Abel (C) at gå ind for nordlig placering. Sidstnævnte tog kegler, da han sagde, at han med tilfredshed konstaterede, at der skulle være grønt græs mellem sporene.

 

 

1 kommentar om “Mange sager og god stemning”

  1. Michael Lykke Fog siger:

    Mindske skyggegenerne ved at plante træer, de træer ville jeg rigtig gerne se…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top