Møllegården frygter for daglig pleje
Den interne transporttid på Møllegården er dagligt på op til en halv time, og det kan planlagte besparelser ikke lave om på

Intet er besluttet endnu. Faktisk har politikerne i Gladsaxe Byråd kun lige været igennem førstebehandlingen af de kommunale budgetter for 2015.
Imidlertid vil Ebbe Christensen, formand for Bruger- og Pårørende Rådet på Seniorcentret Møllegården på Bagsværd Møllevej, hellere være ude tidligt end silde. Derfor gør han opmærksom på et dilemma, hvis man politisk hold fastholder den tiltænkte besparelse.

– Oprindelig var de fleste af boligerne på Møllegården tænkt som en beskyttet bolig for ægtepar, hvor den ene ægtefælle var svag, og den anden var i stand til at klare dagligdagen for dem begge. Men mange er blevet boende, så det har i vist omfang fået Møllegårdens beboersammensætning til at ligne andre plejehjem, siger Ebbe Christensen.

I budgetnoten fra Seniorudvalget hedder det: – Som følge af, at den eksisterende følgeordning for borgere, der skal til og fra Møllegården, tilpasses niveauet på kommunens øvrige seniorcentre, realiseres en mindreudgift på en million kroner om året. Ordningen varetages fremover indenfor Møllegårdens ramme.

Fra Seniorudvalgets side er der reelt lagt op til, at Møllegårdens ledelse kan prioritere og finde pengene andre steder uden at det berører plejen af beboerne.

Ebbe Christensen har dog svært ved at se, hvordan man kan undgå dette, fordi de fysiske rammer for Møllegården adskiller sig fra andre seniorcentre:

– Der er væsentlige forskelle på Møllegården i forhold til gængse plejehjem, fordi folk bor i deres egne hjem i stedet for under samme tag. Selv er jeg desværre blevet enkemand, men jeg er 77 år og stadig frisk, så jeg kan godt transportere mig selv frem og tilbage mellem bolig og café til både frokost og aftenmåltid, men hvad med dem, der skal transporteres, spørger Ebbe Christensen.

På Møllegården afdelingen 2 er en stor fællescafé med plads til 50 mennesker. På cafeen er der ifølge formand Ebbe Christensen et godt socialt fællesselskab.

– Hvis det fastholdes at spare dette store beløb, kan det ikke undgå at denne transporttid mellem bolig og café, der tager syv minutter pr. beboer fire gange om dagen bliver taget fra den daglige pleje. Dette forhold bør politikerne være bevidste om, når de træffer deres beslutning. Det kan sagtens være, at politikerne synes, at der skal være ensartethed, men mange af ældreboligerne og plejehjemmene er ikke bygget ud fra den samme ensartethed, siger Ebbe Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top