- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Søborg spejder efter brugte batterier

  Danskerne er generelt for dårlige til at aflevere brugte batterier til   genbrug. I en ny landskampagne, der i aften – tirsdag  30. september –  kan opleves på Søborg Torv mellem kl. 18.30   og 20.30, sætter ERP (European Recycling Platform)  og de danske KFUM-spejdere fokus på   fordelene ved at genanvende batterier.
   
  I Danmark forsvinder hvert år omkring 2.000 ton  batterier, svarende til 40 pct. af alle   batterier, uden om de ellers ganske effektive officielle indsamlingskanaler   og ender f.eks. i husholdningsaffaldet.

 

”Danskerne er generelt gode til genbrug, men er ikke gode nok til at   genanvende batterier. Det er ærgerligt for både miljøet og samfundsøkonomien,   for batterierne indeholder vigtige materialer som jern, mangan og   tungmetaller, som kan omdannes til nye batterier eller bruges til f.eks. nye   togskinner,” siger administrerende direktør Martin Therkelsen fra European   Recycling Platform (ERP). Det er en international organisation, der bl.a. har   til formål at oplyse om og indsamle brugte batterier.

Her har man muligheden for at komme af med sine gamle batterier og   aflevere dem til genbrug i de store indsamlingsbokse, som spejderne fra   Søborg Gruppe stiller op.

Ud over indsamling og information om værdien af genbrugsbatterier vil man   kunne deltage i vidensbaserede konkurrencer med fine præmier. Desuden kan man   opleve spejderne udføre spændende og lærerige forsøg med batterier og   alternative strømkilder. Vidste du f.eks., at det er muligt at oplade sin   mobiltelefon ved hjælp af citroner?

Det er tredje år, ERP afholder en landskampagne for batteri-indsamling,   og resultaterne er vokset år for år. I år er det målsætningen at nå over én   ton indsamlede batterier over hele Danmark.

De batterier, som ERP og spejderne indsamler, bliver alle helt eller delvist   genanvendt til nye formål. De få ikke-genanvendelige dele destrueres   naturligvis på en miljømæssig forsvarlig måde. I øvrigt er det kun ca. 5 pct.   af alle batterier, der i dag indeholder tungmetaller, der er skadelige for   miljøet.

 

Fakta:

Om ERP – European Recycling Platform

ERP – European Recycling Platform er Europas første pan-europæiske   kollektive ordning for genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr også   kaldet WEEE. ERP blev dannet i december 2002 af Braun, Electrolux, HP og Sony   for at sikre sine medlemmer en korrekt implementering af WEEE direktivet.   Således er ERP kendetegnet ved innovative og effektive strategier for   affaldshåndtering og behandling samt bortskaffelse. ERP er i dag   repræsenteret i 13 europæiske lande, herunder Danmark.