Vejle mangler 10 millioner kroner
Senest ved midnat træffes beslutningen om klubben fortsætter indgiver en konkursbegæring

Vejle Boldklub fra 1. division kæmper mod hårde odds.

Og meget tyder på, at stikket trækkes i aften, så holdet stopper og rykker ned i danmarksserien. Så der i ABs række kun bliver en nedrykker.

Det fremgår at denne meddelelse på vejle Boldklubs hjemmeside:

Der har i den seneste periode været mange, som har tilkendegivet stor sympati for VB og udtrykt deres ønske om, at klubben skulle bestå, men dette har desværre ikke p.t. udmøntet sig i noget konkret.

VB’s bestyrelse har, efter man stillede sit mandat til rådighed, parallelt og såfremt intet nyt skulle dukke op, arbejdet med en plan, der både kunne styrke økonomien, talentudviklingen og ikke mindst aktiviteterne omkring 1. holdet.

Den nuværende, smalle investorkreds støtter op om planen med DKK 10 mio. i såvel kontanter som ved konvertering af ansvarligt lån, hvilket vil svare til en nytegning af 50 % af de i planen forudsatte A-aktietegninger.

På nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes at finde en investor til de resterende 50 % A-aktier ligeledes svarende til DKK 10 mio., og findes denne ikke i dag inden midnat, vil selskabet indgive konkursbegæring,
Dette vil blive afgjort af bestyrelsen, der samtidig vil udpege en advokat, som skal varetage denne opgave.
Alternativet er, at der fremstår eksterne investorer, som ønsker at redde VB i henhold til den opfordring, som bestyrelsen udsendte den 22.9.2014.

Såfremt der findes en ny investor, går planen kortfattet ud på, at organisationen og spillertruppen omkring 1. holdet optimeres.

Samtidig vil talentudviklingen blive opgraderet til et niveau, der burde sikre, at VB i fremtiden kan få en bedre platform og dermed kreere/opfostre nye, unge spillere.

Den nuværende, smalle investorkreds er indstillet på at stille en underskudsgaranti sammen med den anden potentielle A-aktionær. Dette vil gælde for sæson 2015/2016 og sæson 2016/2017. Der vil selvfølgelig blive tale om en max. garanti.

Løsningen indebærer også, at der skal gennemføres akkorder med kreditorer, men det skal oplyses, at disse vil være rimelige i forhold til selskabets nuværende situation.

Lars Skou udtaler: ”Det er utroligt vemodigt, hvis VB ender med at gå konkurs, men vi må blot konstatere, at der på nuværende tidspunkt i så fald ikke vil være økonomisk grundlag for at videreføre klubben på det nuværende niveau, og derfor må man påbegynde en ny rejse i lighed med det, der skete i 2004”.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top