80 unge diskuterede Gladsaxes fremtid
Ung-i-Gladsaxe-03-41-14.jpg
De 80 unge fik chancen for at påvirke udviklingen i netop ungdomsområdet. Foto: Kaj Bonne.
Job og demokratisk indflydelse på dagsordenen

80 unge har været samlet til en anderledes workshop om Gladsaxe Kommunes kommende ungestrategi. De unge fik brug for deres kreative evner, og kom med mange input, som kan bruges i udviklingen af ungestrategien.
Gladsaxe Kommune arbejder på en ungestrategi, som skal være den overordnede ramme for det samlede ungeområdes udvikling. Som et led i udviklingen af den ny strategi var 80 unge i alderen 13 til 30 år torsdag 2. oktober samlet på GXU Gladsaxe for at komme med idéer til, hvad der er vigtigt for dem, når det gælder job, uddannelse, kultur- og fritidsliv.
Under workshoppen skulle de unge blandt andet tænke ’Ud af boksen’, og forestille sig, at der ikke længere var noget tilbage i Gladsaxe. Alle bygninger, infrastruktur m.v. var væk. Dog undtaget én ting, som de unge sætter særlig pris på. Derefter byggede de byen op igen, på en måde som tilgodeser unges drømme, ønsker og behov.
Ungestrategien skal skabe et fælles grundlag for at understøtte kommunens unge i at gennemføre en uddannelse og få et job, så de er i stand til at klare sig selv. Samtidig skal de unges demokratiske dannelse styrkes, så de udvikler sig til medborgere, der tager aktivt del i fritids-, kultur- og samfundslivet.
9. oktober blev der afholdt endnu en workshop, hvor ledere, lærere og pædagoger forholdt sig til de unges tanker og ideer og gav deres input til, hvad der er vigtigt, når det gælder om at støtte alle unge i at gennemføre en uddannelse, få job og leve et godt og aktivt liv.
Resultaterne for de to workshops indgår i udviklingen af ungestrategien, der skal politisk godkendes i foråret 2015. Inden godkendelsen sendes ungestrategien i høring hos de berørte parter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top