annonce
Anonym spørgeundersøgelse bør med i billedet
Trine Græse skiver i Gladsaxe Bladet, at hun er rystet over resultatet af undersøgelsen af, hvor mange forskellige hjælpere i hjemmehjælpen, der kommer hos borgerne. Det var Dansk Folkeparti, som på grundlag af mange klager til mig, i Seniorudvalget foreslog en sådan undersøgelse. De mange klager, som Trine Græse henviser til, gav åbenbart ikke anledning […]

Trine Græse skiver i Gladsaxe Bladet, at hun er rystet over resultatet af undersøgelsen af, hvor mange forskellige hjælpere i hjemmehjælpen, der kommer hos borgerne. Det var Dansk Folkeparti, som på grundlag af mange klager til mig, i Seniorudvalget foreslog en sådan undersøgelse. De mange klager, som Trine Græse henviser til, gav åbenbart ikke anledning til, at udvalget blev orienteret og at sagen blev taget op.
Personkontinuiteten i hjemmepleje er ikke tilfredsstillende. Det er derfor i Seniorudvalgets oktobermøde besluttet, at der til december skal udarbejdes en handleplan med forslag til, hvorledes antallet af forskellige hjælpere hos den enkelte borger kan nedbringes.
Dansk Folkeparti ser gerne, at der i arbejdet med denne handleplan også indhentes erfaringer fra de private leverandører, og at det vurderes, hvad de skiftende vagter betyder for det store antal forskellige hjælpere i borgernes hjem.
En arbejdsgruppe i MED-udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan den nuværende ordning med skiftende vagter kan justeres og forbedres, men man vil fortsat ikke spørge den enkelte medarbejder om, hvorledes de skiftende vagter påvirker deres hverdag.
Dansk Folkeparti har tidligere stillet forslag om en sådan anonym spørgeundersøgelse blandt medarbejderne. Forvaltningen har oplyst, at det ikke kan lade sig gøre. Men man vil teknisk set let kunne gennemføre undersøgelsen elektronisk. Jeg tager afvisningen som et udtryk for, at man er bange for svarene fra medarbejderne.

Klaus Kjær
Medlem af Seniorudvalget (DF)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top