Fondsmillioner til skolevæsenet
Gladsaxe blandt fire kommuner der deler syv millioner kroner fra ”A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal”

Med projektet ”Alle børn skal lære mere” er ambitionen at skabe skoler, der bruger international viden om børns læring og fortløbende arbejder med at udvikle deres praksis. Projektets mål er at udvikle og ibrugtage konkrete redskaber og strategier for, hvordan den enkelte elev bliver bedre til at lære. Projektet fokuserer både på, hvordan eleven kan tage større aktiv del i sin egen læring og hvordan lærerne selv kan være i konstant læring i forhold til den effekt, de har på børnenes læring.
Projektet skal skabe varige forandringer, og der er tale om kompetenceudviklingsforløb som – også tidsmæssigt – er langt mere omfattende end traditionelle, enkeltstående kurser. Alle kommunernes 3000 lærere og pædagoger, faglige ledere samt skoleledere vil deltage i kompetenceudviklingen, som vil berøre næsten 30.000 elever. Projektet udvikles i samarbejde med en række internationale aktører og bygger på international forskning om børns læring bl.a. professor John Hatties forskning.
– Denne donation er med til at gøre det muligt for os at løfte kvaliteten af læringen på alle vores skoler. Det er samtidig en anerkendelse af hver eneste medarbejder ude på skolerne, og en tiltro til, at alle kan og vil skabe de forandringer der skal til, for at alle elever lærer mest muligt, siger Karin Søjberg Holst (A).

Fra godt til bedre
Eleverne i de fire kommuner klarer sig i forvejen blandt de bedste i landet. Men ambitionen er at blive endnu bedre, og med fondsstøtten få sat den bedste internationale forskning på læringsområdet i spil på skolerne. Eleverne har forskellige forudsætninger, så skolen skal udfordre alle elever og give dem metoder til at nå frem til næste mål. Den enkelte elev skal blive så dygtig som overhovedet muligt, og selv tage et medansvar for at blive det. Det vil det nye projekt kunne være med til at realisere.

Varige forandringer på skoler
Skolerne i de fire kommune får det ekstra løft i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Kommunerne samarbejder i forvejen, men med projektet kommer der et endnu mere tæt og forpligtende samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Det er ikke tidligere set i udviklingen af folkeskolen.
Projektets omfang og skolernes forskellige elevbaggrunde samt den indbyggede løbende evaluering, gør projektet unikt og derfor også relevant for andre kommuner. Resultaterne vil blive stillet til rådighed for alle skoler i Danmark, der ønsker at skabe mest mulig læring for alle børn – og naturligvis også for forskning og evaluering.
De fire kommuner går nu i gang med at etablere projektorganisationen og planlægge projektet i detaljer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top