Gammelt viger for nyt
Byggeplaner på Gammelmosevej

Gladsaxe Kommune er godt udbygget, så det efterhånden kniber med at finde friarealer til nyt byggeri. Men så kan man jo rive gamle bygninger ned og erstatte dem med nye.

Og det er hvad der er planen på Gammelmosevej 179. Her ligger der en gammel villa, og nu der det tanken, at den skal rives ned og erstattes af tre eller fire nye huse på grunden, der er smal og lang.

Sagen har været behandlet i økonomiudvalget 7. oktober, og nu er der en række procedurer, der skal følges, så planbestemmelserne for området følges

På vegne af grundejeren har landinspektørfirmaet Vektor søgt om forhåndstilsagn til at kunne opføre en rækkehusbebyggelse på tre eller fire boliger på ejendommen.

 

Ejendommen er beliggende i et område, der i Byplanvedtægt nr. 16 fra 1949 er udlagt til villaer og rækkehuse. Det er derfor umiddelbart i overensstemmelse med plangrundlaget at opføre rækkehuse på grunden.

 

Ejendommen er imidlertid omfattet af kommuneplanramme 5.B.13, der fastlægger anvendelsen til åben lav boligområde. Der er således ikke overensstemmelse mellem kommuneplan og byplanvedtægt. Baggrunden for dette er, at Byrådet i en årrække ikke har ønsket at give mulighed for flere rækkehuse.

 

Når der ikke er overensstemmelse mellem byplanvedtægten og kommuneplanrammen, kan Byrådet, såfremt de ønsker det, nedlægge forbud mod et byggeønske efter planlovens paragraf 14. Herefter skal Byrådet inden for et år fremlægge forslag til en ny lokalplan. Byrådet er imidlertid ikke forpligtet til at nedlægge forbud.

 

Vedtagelsen af vækststrategien og drøftelserne i forbindelse med forslag til By- og boligpolitik giver anledning til at revurdere kommuneplanens bestemmelser. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at opførelsen af tre til fire rækkehuse på grunden vil være i overensstemmelse med ønsket om at etablere flere nye, attraktive familieboliger i kommunen.

 

By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at der gives principiel tilladelse til at opføre rækkehuse på Gammelmosevej 179, og at forvaltningen udarbejder et forslag til kommuneplantillæg med henblik på at ændre planbestemmelserne for området til tæt lav boligområde.

Byrådet har 17. september i år vedtaget lokalplan 229 for rækkehuse på Huldbergs Alle. I det tilfælde lå ejendommen i et område, der i Byplanvedtægt nr. 16 var udlagt til villaer. Byggeønsket var derfor ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Lokalplanen var ledsaget af et kommuneplantillæg, der udlægger området til tæt lav boligområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top