Med åbent sind
SIND-44-14.jpg
Fra venstre glæder Charlotte Back (frivillig), Eva Zeuthen (projektkoordinator), Jette Hedegaard (frivillig mentor) og Merete Sørensen (frivillig mentor) over den gode start for projektet for psykisk sårbare i Carlshuse. Foto: Kaj Bonne.
Nyuddannede frivillige og mentorer klar til at hjælpe psykisk sårbare

Socialstyrelsen søsatte sidste år 15 projekter for psykisk sårbare landet over, og i Gladsaxe startede projektet ”Rejsen ind i inklusionssamfundet” i løbet af foråret på Carlshuse på Carl Blochs Allé. SIND Gladsaxe og Gladsaxe Kommune er samarbejdspartnere, og i korthed går projektet ud på at løfte kommunens psykisk sårbare ud af deres sociale isolation. Og i bredere forstand gælder det også om at afmystificere og gøre om med fordomme om samfundets psykisk sårbare personer.

En af de projektets første aktiviteter var uddannelse af frivillige og mentorer, hvor folk med egne erfaringer med psykisk sårbarhed eller interesse for området er blevet trænet på kurser i løbet af foråret og sommeren. Tre hold à otte personer er blevet sat sammen. Det første hold af frivillige mentorer er kommet igennem hele uddannelsesforløbet og er klar til at hjælpe og bistå psykisk sårbare.

Projektkoordinator Eva Zeuthen understreger, at målgruppen naturligvis er de psykisk sårbare, men at man ikke behøver at få stillet en diagnose. De nyuddannede frivillige mentorer står også klar til at bistå eller være besøgsven for personer, som har oplevet angst eller depression.

Projektets hovedformål tager sigte på det, der hedder psykiatrisk recovery – altså at personen kommer sig helt eller delvist efter en psykisk lidelse.

Jette Hedegaard og Merete Sørensen er begge færdige som mentorer og kan nu hjælpe andre personer. Jette Hedegaard skal således 30. oktober holde et oplæg ”Ung til ung” i Høje Gladsaxe, og for nylig holdt hun et foredrag for en personalegruppe. Merete Sørensen har tidligere holdt foredrag for et publikum på 100 mennesker om psykisk sårbarhed, og hun er nu ansat på en løntilskudsordning i cafeen på Carlshuse.

”Vi vil gerne vise andre, at vi besidder nogle værdifulde ressourcer. Vi kan være med til at give andre håbet om, at de også kan få et godt liv,” siger Jette Hedegaard og Merete Sørensen.

Charlotte Back uddanner sig i øjeblikket på SOSU-skolen, og hun betragter det som en win-win situation, at hun kan hjælpe andre: ”Det giver et boost at være frivillig. De kurser jeg har været på har været en stor sidegevinst. Jeg tager som regel på besøg om onsdagen. Jeg går rundt og banker på, og hvis det passer dårligt for vedkommende, så kommer jeg bare igen en anden dag.”

Flere faggrupper kan med fordel få brug for de værktøjer, som kursisterne gennemgår. Det kan for eksempel være til gavn for ergoterapeut- eller sygeplejestuderende og andre inden for sundhedssektoren.

Merete Sørensen pointerer, at det gælder om at være sig selv: ”Du skal være åben og ærlig. Og så kræver det noget stædighed at komme igennem, men jeg har vist, at jeg kan. Det kan andre se, og så tror de også på, at de kan komme videre.”

Jette Hedegaard har gennem sit forløb i mentoruddannelsen fået lyst til at gå i gang med at læse HF-enkeltfag. Noget som hun har drømt om at gøre i flere år.

Projektkoordinator Eva Zeuthen og projektmedarbejder Gry Høeg Nielsen fremhæver væsentligheden i arbejdet med brugererfaringer: ”Kursisterne støtter hinanden. Den gode stemning smitter, og det giver alle en tro på: Jeg kan godt!”

Tidsrammen for projektet er tre år, og til foråret er det planen at starte tre nye hold på Carlshuse, der er trænings- og aktivitetscenter for psykisk sårbare i Gladsaxe Kommune. Carlshuse har både værksted, café og dagligstuer, hvor folk kan tale med hinanden eller deltage i aktiviteter.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at melde sig som frivillig eller mentor. Du vil som mentor blive tilknyttet et netværk, hvor du løbende vil modtage supervision. Er du interesseret i at høre mere om mentoruddannelsen, kan du ringe til Eva Zeuthen på 39573418.

Har du lyst til at gøre en særlig forskel? Så er du vores næste frivillige

Mange psykisk sårbare kæmper med ensomhed og ufrivillig isolation og vil gerne opbygge relationer og netværk udenfor kommunens tilbud.

Frivilligindsatsens mål er at støtte borgere til at bryde isolation og ensomhed ved at tilbyde en besøgsven­ordning, recovery-orienterede aktiviteter og følgeskab. Frivilligindsatsen skal inspirere til håb og understøtte sociale og personlige kompetencer, livskvalitet og inddragelse i samfundet for psykisk sårbare i alle aldersgrupper.

Som frivillig er du selv med til at sætte rammerne for dit engagement. Du kan være:

være besøgsven

arrangere gruppeaktiviteter

være følgeskab til aktiviteter udenfor hjemmet

være med til at udvikle aktiviteter ud fra dine egne ideer og interesser.

 

Fakta

I Danmark får hver 3. af os på et tidspunkt en psykisk sygdom, og næsten 700.000 danskere har psykiske problemer, hvoraf stress, angst og depression udgør den største kilde til alt fra dårlig trivsel til svær sygdom. Psykiske problemer er derfor udbredt i alle aldersgrupper og samfundslag. Stort set alle arbejdspladser i Danmark har medarbejdere, der er sygemeldt i kortere eller længere tid på grund af stress. Hver anden familie kommer på et tidspunkt i berøring med behandlingssystemet, og psykisk sygdom er nu en folkesygdom, der rammer flere danskere end kræft og hjerte-kar-sygdomme.

Kilde: Psykiatrifonden

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top