Mindeord om Arne Hermann
Manden bag ”Hermanns hjørne” i Gladsaxe Bladet -Arne Hermann - døde i onsdags kort tid før sin 84 års fødselsdag. Vi bringer her en række mindeord.

Et foreningsmenneske som ingen anden

Det er med stor forfærdelse at måtte erfare, at vort æresmedlem Arne Hermann er afgået ved døden. Hans store viden om Gladsaxes historie var enorm og denne viden ville han gerne fortælle kommunens borgere, enten igennem radio, bøger og ikke mindst gennem Hermanns Hjørne i Gladsaxe Bladet.

I 1957 tilflyttede han kommunen, og allerede i 1958 startede han sin lokalhistoriske interesse. I 1985 trådte han ind i bestyrelsen for Historisk Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune og det var med stor glæde at han i 2007 fik foreningens navn ændret til det mere mundrette Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, hvor han samtidig blev udnævnt til æresmedlem i foreningen. Det kan måske undre, at han kun har været foreningens formand i et år, nemlig i 2006.

Arne udtrådte af foreningens bestyrelse i 2010 men var stadig et stort aktiv for foreningen. I de sidste år svigtede bentøjet og det besværliggjorde hans færden. En af hans sidste aktiviteter var i slutningen af august ved genindsættelsen af grevindens gravsten ved Aldershvile.

Arne var et foreningsmenneske som ingen andre. Det bevidner alle de foreninger som han var æresmedlem i. Han vil blive savnet især indenfor lokalhistorien.

Æret være hans minde.
Arne Fogt, formand for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

 

En sand radikal person

Arne Jacques Hermann døde 15. oktober i sin seng stille og roligt.

Arnes liv var ellers ikke stille og roligt. Som arbejdsnarkoman havde han altid flere projekter i gang – nogle gange en anelse provokerende.

Men, som Arne fortalte, ”jeg var radikal før jeg blev født” – Arnes forældre mødte hinanden til en radikal fest.

Arne Hermann var lektor, mest ved Gl. Hellerup Gymnasium, han var internationalist, initiativtager til Gladsaxe Internationale Venskabsforening, oprettede Gladsaxe Miljøforening og var aktiv i sin Grundejerforening. Arne ”pralede¨ af, han har stået ved siden af Stalin på den Røde Plads.

Arne har også stået i STASI-arkiverne. Noget man først kunne være stolt over, efter 1989.

Og netop 1989 skulle vi fejre. Undertegnede og Arne skulle fredag rejse til Berlin, og sammen med medlemmer af Venskabsforeningen i Wilmersdorf/Charlottenburg fejre Bezirkstag og 25-året for Murens fald.

Arne blev næsten 84 år, han var still going strong, med sine handicaps, men med sin nysgerrighed, og sin kritiske sans i behold.

Radikale Venstre og uden tvivl utrolig mange Gladsaxeborgere vil savne hans viden om Gladsaxe, hans ugentlige kommentarer i Gladsaxebladet om mennesker og boliger, om politik og hvad der rørte sig i Gladsaxe.

Arne var et foreningsmenneske, samfundsdebattør, kritiker, men mest af alt et elskeligt væsen

Lis Smidsholm
Radikale Venstre i Gladsaxe

 

Venskabsbyarbejdet skulle være for alle

Arne Hermann er død. Et spændende og engageret liv er slut. Arne ville være fyldt 84 her 28. oktober. Selv om Arne igennem de senere år har haft nogle fysiske udfordringer med bentøjet, så var Arne fortsat daglig aktiv på mange fronter. Vi havde faktisk også lige netop aftalt nye aktiviteter, hvor Arne med det samme bidrog med forslag og ideer. Jeg håber nogle af dem fortsat kan gennemføres, men det bliver jo så desværre uden Arnes personlige medvirken.

 

Jeg har kendt Arne igennem hele mit liv, siden og lige før jeg som ung lokalpolitiker deltog i det stiftende møde i Gladsaxe Internationale Venskabsforening (GIV) i efteråret 1969. Mødet fandt sted på Gladsaxe Rådhus, i kantinen på Toppen. Lokalet var fyldt til randen, og  som følge af debat og mange indlæg trak mødet ud og passerede midnat før foreningen var en realitet. Arnes idé var, at sikre at Gladsaxes almindelige medborgere blev en del af kommunens venskabsbyarbejde. Arne stod for den mellemfolkelige og medmenneskelige kontakt og forståelse. Venskabsbyarbejdet skulle ikke kun være for politikere og embedsmænd. Arnes plan lykkedes til fulde. I mere end en menneskealder har Arne været i næsten 40 år formand og senest næstformand i GIV. Arne var igennem alle årene en central drivkraft bag de årlige venskabsbyrejser og mange venskabsarrangementer. Så sent som i begyndelse af september havde jeg derfor også fornøjelsen af at være sammen med Arne på Venskabsbyrejsen til Haabersti i Estland. Mange medlemmer og andre borgere har oplevet at blive en del af Arnes netværk, også gennem de mange andre foreninger, som Arne også lagde stor energi og kræfter i her i Gladsaxe. Hans fortsatte store aktivitet gjaldt især lokalhistorien, hvor ingen som Arne kunne huske og dokumentere, hvad der var sket i kommunens fortid. Da vi sidste år havde 100 års jubilæum i Gladsaxe Konservative Vælgerforening, var det derfor også kun naturligt, at vi bad Arne om at skrive jubilæumsskriftet.

 

Igennem de mange år har Arne også haft lejlighed til igennem bl.a. Arnes hjørne i Gladsaxe Bladet, Radio Gladsaxe og senest Kanal Gladsaxe at videreformidle Gladsaxes historie til os alle. Så sent som forrige mandag optog Kanal Gladsaxe TV den samtale, som skulle blive den sidste, og som blev sendt ud i æteren i lørdags.

 

Udover GIV havde jeg som nyvalgt byrådspolitiker lejlighed til at arbejde sammen med Arne i skolebestyrelsen på Kennedyskolen, hvor Arne var formand 1970-74. I samme periode kæmpede vi sammen i Gladsaxe-komiteen for Danmarks medlemskab af EF (i dag EU). Arnes politiske engagement var stort, altid som radikal, men åben for enhver diskussion. I mange år nød Det Radikale Venstre stor gavn af Arnes indsats i deres internationale udvalg.

 

Arne Hermann var i mange år lektor ved Gammel Hellerup Gymnasium. Da jeg som ny udvalgsformand i Københavns Amt fik det politiske ansvar for bl.a. gymnasierne, morede vi os ofte sammen over denne nye samarbejdsplatform. Arne havde altid synspunkter om uddannelsespolitikken og samfundsdebatten, som vi ofte fik lejlighed til at udveksle.

 

Det, der helt sikkert står tilbage efter afskeden med Arne, er hans enorme engagement og viden, og hans glæde ved at dele sin viden med alle os, der villigt hørte på. Gladsaxe bliver lidt fattigere uden Arne.

 

Æret være mindet om Arne !

Lars Abel
Formand for Gladsaxe Internationale Venskabsforening

2. viceborgmester i Gladsaxe Byråd (C)

 

2 kommentarer om “Mindeord om Arne Hermann”

 1. Flemming Holst siger:

  En for Enhedslisten værdig politisk modstander og til tider medspiller, en for Gladsaxe og ikke mindst foreningslivet vigtig personlighed i Gladsaxe er desværre død. Det drejer sig om lokalhistorikeren Arne Hermann fra de radikale, GIV m.m.
  Som byrådets observatør i Gladsaxe Internationale Venskabsforening har jeg i 12 år på nært hold fuldt hans inspirerende og energiske indsats.
  Jeg har kendt Arne siden jeg blev politisk aktiv i Gladsaxe i midthalvfjerserne. Først syntes jeg han var en meget højreorienteret radikal – det var lige efter folkeafstemningen om EF, hvor han var glødende tilhænger, modsat mig. Senere kom jeg til at kende ham som en god ven – såvel personligt, som af Enhedslisten. Vi delte kritiske sociale holdninger, men også en øl og gode historier, som dengang han stod ved siden af Stalin på den Røde Plads i Moskva.
  Arne satte sig spor.
  Flemming Holst
  Medlem af Gladsaxe Byråd (Ø)

 2. Graham Reed siger:

  Together with his many friends in Sutton, England I was greatly saddened to hear of the sudden death of my very good friend Arne Hermann. I had known him for over 40 years since I first met him in Sutton in 1970 and as Chairman of Sutton Town Twinning Association (STTA), our paths crossed many times over those years. He was last in Sutton in March 2014 when he came as a guest from the GIV to attend the STTA annual dinner and I last saw him in August when I came to Gladsaxe to represent STTA at the annual conference of twin town associations.
  He will be greatly missed by all who knew him both here in Sutton and his contribution to UK-Danish relations was marked some time ago when Queen Elizabeth II honoured him with the award of an MBE, which he treasured.
  I shall miss him greatly and the best memorial we can offer is to sustain the work he so highly valued in the field of international friendship and town twinning in particular. May he rest in peace.

  Graham Reed
  Chairman
  Sutton Town twinning Association

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top