Vandtårne skal rives ned
De kan i værste fald risikere at styrte sammen

Nordvand planlægger at nedrive Tinghøj Vandtårne, fordi de ikke længere benyttes og udgør en potentiel risiko for nedstyrtning. Nordvand planlægger at nedrive tårnene og etablere en overbygning på Tinghøj pumpestation, som er placeret i kælderen af det ene vandtårn.

Efter nedrivningen, reetableres grunden som herefter benyttes som oplagsplads til Nordvands materialer og som plads til entreprenører, der arbejder for Nordvand.

Nordvand ejer Tinghøj Vandtårne, som er placeret på Vandtårnsvej 65, og består af 4 højdebeholdere (kaldet vandtårn 1-4) og et trappetårn. Det er kun pumpestationen under Vandtårn 1, som i dag er i drift. Det er via denne pumpestation, at der importeres vand fra HOFOR i spidsbelastningen i morgentimerne.

Der er i efteråret 2012 foretaget en beskrivelse af de eksisterende forhold omkring Tinghøj Vandtårne på baggrund af materiale, som er udarbejdet i 1992 og 2002 samt de oprindelige tegninger. Der blev i 2004 foretaget en overfladisk renovering af vandtårnene for at sikre dem mod nedstyrtning.

Efterfølgende er der primo 2013 foretaget en grundig tilstandsvurdering af Tinghøj Vandtårn (indvendig og udvendig), som er udmundet i en rapport fra Krüger A/S, ”Tinghøj Vandtårne – Tilstandsvurdering, marts 2013”. Konklusionen på rapporten er den, at vandtårnene pt. er i en sådan stand, at der i fremtiden vil være risiko for kollaps.

Renovering af beholderne vil blive uforholdsmæssigt dyr (pris for renovering nærmer sig eller er højere end opførelse af nye beholdere)..

 

  • konomi og tidsplan

I tilstandsvurderingen af vandtårnene blev omkostningerne til en nedrivning af vandtårnene vurderet. Nedrivningen af alle 4 vandtårne inkl. trappetårn blev vurderet til at koste 1,7 mio. kr.

Samlet for hele projektet, inkl. overbygning på pumpestationen og reetablering, vurderes projektet at koste omkring 2,5 mio. kr. Nedrivning og reetablering planlægges udført i 2015, når der foreligger den nødvendige nedrivningstilladelse.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top