- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Flertallet alene vide

Forvaltningen og det røde flertal ønskede, som beskrevet i Pia Skous indlæg, en model, hvorefter den sidstnævnte halvdel alene fordeltes efter socioøkonomiske indikatorer for de tosprogede elever. Forslaget var kommet fra et enkelt medlem af Integrationsrådet – fra Enhedslisten

For det første må deltagerne i høringen føle det mærkværdigt, at man slet ikke lytter til høringssvarene. For det andet må man undre sig over det, som reelt er en nedvurdering af de tosprogede over en kam. Ganske vist er der især problemer i skolen med tosprogede børn, men det gælder ikke alle. Der er tosprogede børn, som ikke er særlig støttekrævende, men de får altså alle den samme etikette i budgetmodellen.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte for den model, flertallet i høringen støtter, altså at kun halvdelen af puljen tildeles efter antal tosprogede elever og den anden halvdel efter alle elevers socioøkonomiske forhold, men selvfølgelig blev vi stemt ned. I Gladsaxe hersker de røde og alle andre har sig derefter at rette.

 

Mogens Camre (DF)