- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fødes velfærd ud af middelmådighed?

Han mener, at det ville have betydet færre gymnasieelever i Gladsaxe. For de læsere, der ikke er bekendt med 7-skalaen (fra 2006), så indeholder den karaktererne: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12, hvor -3 og 00 regnes som ikke-bestået.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, men med en del mangler. Ifølge Bruus er det åbenbart for meget at kræve, det betyder at 4 er nok. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, men med adskillige væsentlige mangler.

Det rejser to spørgsmål: Hvorfor er der nogen, der forlader folkeskolen med 4-taller i dansk og matematik? Hvordan skal vi klare os i en globaliseret verden, hvis de der gør, blot kan fortsætte i gymnasiet, som om intet var hændt?

Jeg arbejder som lektor og kender kun alt for godt udfordringerne ved at undervise på hold, hvor der er meget store niveauforskelle.

 

Kristian Tørning
Folketingskandidat for
Dansk Folkeparti Gladsaxe