Overhørte høringssvar
Skolernes budgetmodel har været sendt i høring i bl.a. skolebestyrelserne, Gladsaxe Lærerforening og Integrationsrådet. I høringsmaterialet bedes skolerne udtale sig om bl.a. fordelingskriterierne til en pulje, som giver ekstra penge til at løse de udfordringer, som nogle tosprogede elever kan have.

Undersøgelser viser at det at være tosproget ikke har betydning for om unge er i gang med en uddannelse. Det har derimod de unges opvækst og baggrund – særligt forældrenes uddannelse og økonomiske situation har betydning. Dette kaldes også de socioøkonomiske indikatorer. På den baggrund er skolerne blevet spurgt om deres mening om en model, hvor halvdelen af puljen blev fordelt efter antallet af tosprogede elever og halvdelen efter socioøkonomiske indikatorer.

Der var ved høringen fremkommet ønsker, som langt overvejende gik ind for denne model. Dog foreslår Integrationsrådet, at den sidstnævnte halvdel af puljen alene fordeltes efter socioøkonomiske indikatorer for de tosprogede elever. Dette kan synes som en bagatel, men for f.eks. Gladsaxe skole betyder det en nedsættelse af tilskuddet på 162.000 kr.

Men det røde flertal i byrådet ønskede denne model, som slet ikke er nævnt i høringsmaterialet.

Mange folk har brugt tid på at læse høringsmaterialet og indsendt rimelig enslydende svar. Det må føles underligt for dem, at det røde flertal slet ikke lytter til høringssvarene.

V og DF stemte for den model, det store flertal i høringen støtter.

 

Pia Skou
Byrådsmedlem (V)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top