Tosprogspuljen og skolernes budgetmodel
Det er lidt surrealistisk at blive beskyldt af Mogens Camre for diskrimination af de tosprogede elever!

For i modsætning til Camre, så anser Enhedslisten ikke tosprogede elever som et problem. Men der kan være behov for ekstra støtte i undervisningen, og mere tid til skole-hjem samarbejdet, når eleven har et andet modersmål. Derfor er tosprogspuljen til skolerne naturligvis ikke diskrimination, men skal tværtimod sikre mere lige muligheder for alle elever. Men da behovet for støtte er forskelligt, er det fornuftigt at en del af tosprogspuljen fordeles efter sociale kriterier, f.eks. forældrenes uddannelsesniveau.

Det er til gavn for alle elever på skolen, at skoler med en høj andel af elever, som har eller KAN have behov for ekstra støtte, får tildelt flere ressourcer. Vi vil meget gerne øge inklusionspuljen og fordele flere midler efter sociale kriterier blandt alle elever. Men ikke ved at halvere støtten til de tosprogede elever, som allerede er blevet beskåret flere gange de senere år.

Vores skepsis ove rfor forvaltningens forslag blev bestyrket af høringssvarene fra bl.a. Grønnemose skole, og af at beregningerne viste, at ændringen ville gå ud over de skoler med flest tosprogede elever.

Trods støtten til den ændrede tosprogspulje, er Enhedslisten forsat imod taxameterprincippet i budgetmodellen. Dertil kommer at det økonomiske grundlag i modellen er utilstrækkeligt til at finansiere de mange nye opgaver i folkeskolereformen på en ordentlig måde.

 

Trine Henriksen,
Enhedslisten

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top