- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tricktyverier skal straks straffes hård

Sådanne gerninger krænker vores ældre og underminerer selve tilliden og trygheden i vores samfund. Men i dag straffes tricktyveri kun som almindelig tyveri, hvilket er helt urimeligt. Dansk Folkeparti er garant for hårdere straffe for tricktyveri. Som minimum er der brug for en skærpelse af straffelovens § 276, så der specifikt bliver taget højde for denne type tyveri. Jeg mener desuden, at vi bør indføre minimumsstraffe for tricktyveri. Det betyder, at jeg vil arbejde for, at dommerne ikke selv kan beslutte at straffe mildt pga. diverse omstændigheder, som dommerne måtte finde formildende. Der er nemlig intet formildende ved at angribe danske ældre. Straffen må være: hård, konsekvent og til afsoning straks – hertil udvisning, hvis det er aktuelt.

Kristian Tørning
2880 Bagsværd