- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

En ny bydel i støbeskeen

Interessen for at vide mere om Tobaksbyen er stor, og torsdag aften var der fyldt godt i den gamle produktionshal, der nu er helt tømt for maskiner til fremstilling af cigaretter.
Her havde Tobaksbyen Holding – selskabet bag projektet – indbudt naboer, tidligere ansatte på tobaksfabrikken og andre interesserede til et møde, hvor planerne og visionerne for den nye bydel i Gladsaxe.
Direktør Anders Mayland og projektleder Bjarne Mayland fra holdingselskabet fortalte, at der skal bygges nyt, men at man også vil drage nytte af de mange bevaringsværdige bygninger, så Tobaksbyen kommer til at fremtræde med lige dele industrihistorie og nyere bygningskunst. Dette fastholdes i det nye projekt, hvor boliger og liberalt erhverv får hjemsted i bydelen.
Når letbanen står færdig vil Tobaksbyen komme til at ligge ”midt i smørhullet i Gladsaxe”, som det blev udtrykt. Der være vil grønne områder op mod villakvartererne længst væk fra Ringvejen, hvor der vil blive placeret en løbesti. Letbanestationen bliver placeret på hjørnet af Tobaksvej, og så er der de mange buslinjer fra Trafikpladsen.

Tre faser
Tilhørerne fik at vide, at projektet sættes i gang i tre faser. Første fase starter umiddelbart jul, hvor de gamle produktionshaller gøres klar til liberale erhverv. I alt skal der være 50 medarbejdere i dagligvarebutikken og 250 medarbejdere i en større erhvervsvirksomhed. I den næste fase vil man tage fat på arkitekt Hans Ralfs bevaringsværdige senmodernistiske administrationsbygning, og den tredje og sidste fase er nybyggeriet, hvor de endelige planer for leje- og ejerboliger endnu er ikke vedtaget. De højeste etageejendomme vil blive placeret ud mod Ringvejen, mens de mindre 2-plans rækkehuse med have vil vende ud mod de grønne områder.
Bygherren er i tæt dialog med kommunen om projektet, der kommer til at indeholde 160 ungdomsboliger og 300 boliger. Endvidere vil der være cafémiljø, dagligvarebutik og rekreative områder og et samlende torv. Projektsalget forestås af Danbolig i Søborg og Bagsværd.

Tobaksbyen---2