Et bud på 2015
I lighed med de foregående år har Gladsaxe Bladet givet partierne i det nye byråd muligheder for at komme med deres bud på den vigtigste opgave i 2015

Meget vi skal nå i 2015

På vej ind i det nye år er der grund til at glæde sig over, at Gladsaxes borgere for lov til at beholde lidt flere af egne penge i lommen næste år. En skattenedsættelse på 0,1 procent på personskatten og 0,2 promille på dækningsbidraget er bedre end ingenting. Men det bør gøres meget bedre i 2015. Hvis Gladsaxe skal være en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i, skal skatteniveauet også være attraktivt.

Venstre har fået indført, at Gladsaxes borgere får en borgerrådgiver, som skal være uafhængig af den kommunale forvaltning og ansættes direkte af byrådet. Opgaven er at støtte borgere i klager over kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Digitaliseringen er en stor udfordring for både kommune og borgere. Med borgerrådgiveren ønsker Venstre, at ingen borgere lades i stikken.

Venstre er optaget af, at Folkeskolereformen bliver implementeret. Det er mange udfordringer, før det vigtigste formål med reformen – nemlig at vores børn og unge får mere ud af undervisningen – vil være på plads. Men vi taler om at give de kommende generationer optimale muligheder. Det er Venstre stærkt optaget af.

Venstres ambition for 2015 standser ikke ved de positive fremskridt, der er lagt på skinner i år. Vi skal videre, når det nye år er blevet skudt ind.

Venstre ønsker alle kommunens borgere en Glædelig Jul og et lykkebringende nytår.

ebbe-skovsgaard
Ebbe Skovsgaard
Gruppeformand Venstre

 

Grundskylden må ned

Den vigtigste sag i 2015 for Liberal Alliance i Gladsaxe er at få stoppet grundskyldens himmelflugt. Vi fremsætter i løbet af få uger et forslag herom, sådan at sagen kan komme på dagsordenen på det første byrådsmøde i det nye år. Grundskylden er nemlig blevet et meget stort problem for mange mennesker i Gladsaxe. Målet er fra 2016 og fremefter at få nedtrappet grundskylden til et tåleligt niveau. Inden udgangen af januar skal den første rate af grundskylden for 2015 betales. På bare ét år er denne betaling vokset med 6,5 pct., mens priser og lønninger stort set ikke er steget. Det er urimeligt og helt uholdbart. År efter år er grundskylden i Gladsaxe steget voldsomt – og langt mere end priser og lønninger. Hvor en grundejer i Gladsaxe i 2005 skulle betale 26,80 kr. for hver kvm. grund, skal han/hun i 2015 betale 46,97 kr. Grundskylden er altså steget med 75 pct. de seneste ti år. Til sammenligning er de almindelige forbrugerpriser kun steget med 20 pct., og lønningerne med 27 pct. Det er en helt urimelig brandbeskatning, og vanviddet må stoppes. Hus- og grundpriserne i Gladsaxe er jo efter finanskrisen i 2008 faldet betydeligt, men af skattetekniske årsager er grundskatten alligevel steget voldsomt. I 2015 vil en typisk husejer med en grund på 1.000 kvm. skulle betale næsten 47.000 kr. i grundskyld. Det svarer til en skattebetaling hvert eneste døgn i 2015 på 129 kr. Liberal Alliance i Gladsaxe vil sammen med andre kommuner bringe denne sag helt til tops – både i byrådet og på Christiansborg.

Frank-60-år-nr-2

Frank Dahlgaard, lektor, cand. Polit.
Formand for Liberal Alliance i Gladsaxe

 

SF går efter de lange linjer

I 2015 vil SF arbejde aktivt for, at Gladsaxes gode økonomi bruges til at fremme en både rød og grøn udvikling.

På den røde side er det først og fremmest vigtigt at investere i vores unge. Den nye, tværfaglige Ungeenhed sætter alle sejl til for at støtte flest mulige unge i at få en kompetencegivende uddannelse og mestre deres eget liv. Det forventer vi i SF os meget af i 2015.

Den fortsatte indsats for at styrke kommunens udsatte boligområder både socialt og fysisk er også på SF’s favoritliste for 2015.

På den grønne side vil SF støtte indsamling af madaffald hos borgerne, så vi kan få biogas til brug i fremtidens fossilfrie transport.

Men fremtiden for Gladsaxes borgere rækker ud over 2015. I foråret får vi en analyse af, hvordan fremtidens skolestruktur kan udformes.  Alt for længe har skolerne måttet leve med kortsigtede hovsaløsninger. Nu skal vi se længere frem!

For SF er det vigtigt at få opfyldt målene i Kommunestrategien, og ikke mindst i By- og Boligpolitikken – her er det et mål, at der fortsat skal bygges også almene boliger i nye boligområder.

Men først og fremmest glæder SF sig til at komme i gang med planlægningen af det nye kommunale spillested fortrinsvis for unge i Telefonfabrikken – det har SF arbejdet aktivt for i mange år.

SF arbejder fortsat aktivt for den bedste røde og grønne fremtid for ALLE borgere.

 

Godt nytår
– SF’s byrådsgruppe

 

Uden samarbejde ingen indflydelse

Valgperiodens første år har betydet beslutninger om nye store planer for Gladsaxes fremtid. Først og fremmest kommunestrategien 2014-2018. Der sker fortsat store forandringer i Gladsaxe. Flere borgere, flere og nye arbejdspladser, nye virksomheder. Samtidig skal hverdagen fungere for alle. Vi vedtog budgettet for 2015-2018, hvor skatteprocenten for andet år i træk blev nedsat 0,1 procent og dækningsafgiften 0,2 promille. Vi har en sund økonomi. Det konservative Folkeparti deltager aktivt i drøftelserne og beslutningerne. Det agter vi også at gøre i det nye år, der hvor sagerne drøftes.

Folketingsvalget kommer sikkert også til at præge retorikken i byrådet, men det er vigtigt, at vi som lokalpolitikere hele tiden holder os for øje, at vi på en helt anden måde end i Folketinget har ansvaret for at træffe beslutninger, der er helt i øjenhøjde med de borgere, vi møder hver dag. Vi skal først og fremmest handle på fremtidens udfordringer Men vi skaber også betingelserne for hverdagen i dag. Gladsaxe består af aktive medborgere, som dagligt passer deres arbejde, dyrker et aktivt og socialt foreningsliv, har fælles oplevelser, og som har behov for deres andel af de velfærdstilbud, som byrådet har ansvaret for: dagtilbud, skoler, ældre, handicappede, kultur, trafik, miljø osv. Det handler konstant om dialog med borgerne og imellem politikerne. Som konservativ har jeg mine ideer og ønsker til opgaveløsningen. Mere ansvar til den enkelte er vigtigt, men vi forvalter også et socialt ansvar.

Lars-Abel-(C)

Lars Abel, 2. viceborgmester
Det konservative Folkeparti

 

Øget livskvalitet frem for vækst og konkurrence

Jordens ressourcer er begrænsede, naturen er truet, og klimaforandringerne sker i voldsomt fart. Alligevel tales der konstant om vækst. Vi skal arbejde og producere mere. Børn og unge skal presses hurtigt igennem skole og uddannelse uden at ”spilde” tiden. Stadig flere plages af stress, psykiske lidelser, og fysisk nedslidning. Er det virkelig værd at stræbe efter?

Vi ønsker øget livskvalitet i stedet for mere vækst. Vi vil dele arbejdet. Have mere tid i hverdagen. Plads til at være barn og ung, og et job som man kan holde til et helt arbejdsliv.

Derfor vil vi udfordre den herskende effektiviseringsdagsorden, når målet alene er at færre personer skal lave mere. I 2015 vil vi f.eks. fokusere på:

  • BEDRE VILKÅR I FOLKESKOLEN. Mange lærere og pædagoger er hårdt pressede. En længere skoledag, nye undervisningsformer, og samarbejde mellem flere faggrupper kræver mere tid til samarbejde, planlægning og forberedelse – ikke mindre. Skoledagens organisering (også for eleverne) må tages op til kritisk vurdering allerede inden sommerferien.
  • BEDRE VILKÅR I ÆLDREPLEJEN.Omstruktureringer, stramme arbejdsplaner og afskedigelser har betydet forringet service og dårligere arbejdsmiljø. Der er brug for mere personale og efteruddannelse. Det skaber værdi og livskvalitet for de ældre. Vi glæder os over, at vores forslag om et klippekort til hjælp efter den ældres eget valg nu indføres.
  • Trine_portræt-2-beskåret

Trine Henriksen

Enhedslistens byrådsgruppe

 

 

 

 

Det kan være svært at, udpege den vigtigste politiske sag for 2015.

Men der ingen tvivl om, at for Dansk Folkeparti vil der ligge et stort fokus på de undersøgelser, vi har fået på banen om forholdene og tilfredsheden i Gladsaxes hjemmehjælp og seniorcentre, både for personale og modtagere. Der kom nogle resultater allerede i 2014, men vi vil fortsat følge det tæt, så tilfredsheden både hos modtagere og personale kan stige.

Dansk Folkeparti vil også fortsat arbejde for at få sat anonyme undersøgelser om forholdene på andre områder i Gladsaxe for både personalegrupper og borgere.

Derudover er der i de sidste års budgetter vedtaget nogle store projekter, der skal i gang i 2015. Her tænker vi bl.a. på ombygning af Kellersvej, sætte gang i at få lavet et spillested.

2015 vil byde på mange opgave og udfordringer på mange områder. Dansk Folkeparti vil gør alt hvad vi kan for at få de bedste resultater til gavn for Gladsaxes borgere og brugere af Gladsaxe.

Dansk Folkeparti ønsker alle et godt nytår.

Kristian-Niebuhr-(O)

Kristian Niebuhr
Gruppeformand
Dansk Folkeparti

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top