Flere bump – færre ulykker
Kommunen vil sænke hastigheden på fem veje
Gladsaxe Kommune var blandt foregangsmændene, da man gik i gang med at etablere 40 km/t zoner for en lille senes år siden. Der bruges skilte, og der bruges bump. Og resultaterne har været gode.

Opgørelser har vist en reduktion i det gennemsnitlige årlige antal personskadeuheld på 77 procent ved en sammenligning af uheldene i en perioden 1985-1995 med uheldene i en efterperiode 2001-2013.

 

I de forløbne år er zonerne blevet suppleret med yderligere bump. Senest blev der etableret supplerende bump i 40 km/t zonerne i 2010..

 

I den mellemliggende periode har Vej- og Parkafdelingen modtaget ønsker fra borgere om flere hastighedsdæmpende bump og også selv konstateret behov for supplerende bump.

 

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en prioriteret liste for vejstrækninger, som anbefales suppleret med typegodkendte 40 km/t og 30 km/t bump:

 

  • Frodesvej (1 stk. 40 km/t bump tættest på Bagsværd Hovedgade – Frodesvej bruges som smutvej mellem Bagsværd Hovedgade og Klausdalsbrovej)
  • Mørkhøj Parkallé (Etablering af vejledende 30 km/t zone inkl. 1 stk. bump – strækning har ikke fortov og indgår som en del af stisystemet til Tingbjerg)
  • Mørkhøj Bygade (1 stk. 40 km/t bump – Sænkning af hastigheden ved kørsel fra erhvervskvarter til boligområde)
  • Stubmarken (1 stk. 40 km/t bump – et ønske fra beboerne
  • Vibevænget (1 stk. 40 km/t bump – et ønske fra beboerne

 

Overslagsmæssigt anslår forvaltningen, at bumpene inkl. skiltning kan etableres for 200.000 kr. og foreslår at 100.000 kr. finansieres over konto for trafiksanering 2014, og de resterende 100.000 kr. finansieres over konto for trafiksanering 2015.

Det bemærkes, at politiet skal meddele deres samtykke til etablering af bumpene og 30 km/t zonen. Samtykket forventes at foreligge til mødet.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top