- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

100-årig blev fejret

Et lille juleeventyr blev skrevet 2. juledag, da Søborg Kirke fejrede sit 100 års jubilæum. I det usædvanlige klare frostvejr lå kirken så smukt på bakken på Søborg Hovedgade indhyllet i den hvideste julesne. Parat til at modtage gæster, sognebørn, honoratiores og gejstlige til jubilæumsgudstjeneste ved biskop Lise Lotte Rebel fra Helsingør Stift.

Ved indgangen blev menigheden mødt af trompettoner, og der var klokkeringning med ni bedeslag. Organisten indledte herefter gudstjenestenen med et præludium af J. H. Scheins ’Højlovet vær, o Jesus Krist’. Festen kunne begynde.

Efter en stribe julesalmer, der trak hårde veksler på de både influenza- og forkølelsesramte stemmer, trak biskop Lise Lotte Rebel historiske tråde fra åbningen af Søborg Kirke under 1. Verdenskrig i 1914 og til i dag.

Søborg Kirke blev indviet på 2. juledag for 100 år siden. Og 2. juledag er ingen glædesdag, det er en martyrdag tilegnet Sankt Stefanus, der ifølge traditionen var den første kristne, som blev slået ihjel på grund af sin tro. For så vidt er julefreden forbi to dage efter fejringen af juleaften. Stefanusdagen midt i juleugen gør julebudskabet mere realistisk, fordi det minder os om, at verden ikke blev ændret til fred og fryd, fordi Jesus blev født. Juleevangeliet indeholder budskabet om, at Gud blev menneske i den verden, som vi selv er en del af. Der er fryd og glæde, men der er også gru og frygt. Lise Lotte Rebel bad os i sin prædiken om at huske, at selv om historien om Sankt Stefanus er grum, så vil glæden altid overstråle frygten. Lyset er stærkere end mørket.

Efter en maratonagtig altergang, hvori de fleste sognebørn deltog, blev kirken efter takkebøn, velsignelse, udgangsbøn tømt til tonerne af Corellis postludium ’Sonate i B-dur’. De fleste gik en kirkelængde hen til sognegården, hvor Søborggårds Sogns Menighedsråd havde indbudt til reception.

Populære kransekager

Menighedsrådsformand Søren Abildgaard bød velkommen og bad de forsamlede om at forsyne sig med et glas champagne, chokolade og kransekage. I dagens anledning var kransekagerne bygget som kopier af Søborg Kirke. I løbet af få minutter lå konditor-gengivelserne af kirken som en sønderskudt banegård på bakkerne, men folket tog lystigt for sig.

I sin velkomsttale plæderede Søren Abildgaard muntert for arealudvidelse på tilstødende og knap så smukke jordlodder, men det ønske ville borgmester Karin Søjberg Holst (A) ikke indfri i sin jubilæumstale – til gengæld havde hun to smukke, hvide vaser med til opstilling i kirkerummet. Også provst Peter Valdis Senbergs kunne i sin tale rette en tak til de øvrige kirker i Gladsaxe-Herlev provsti, der velvilligt hjalp til med det, som Søborg Kirke ikke selv kunne løfte på jubilæumsdagen: ’Sådan hjælper vi hinanden’, sagde provsten.

Inden de formelle former blev sluppet, sang sognepræst Merete Søndergaard Sølling for på Søborgs Kirkes fødselsdagssang ’Uberørt af byens travlhed’ akkompagneret af organist Ida Borup Søgaard.

Mørket havde så småt sænket sig, da festens sidste gæster trådte ud af sognegårdens tunge døre og blev modtaget af det hvide lys, som den snehvide kirke og julesneen i smukt pagt dannede som velsignelse til hjemturen.

Juleeventyret var for denne gang slut. Et nyt kan begynde.

altergang

Altergangen udviklede sig til en maratonforestilling, da flere end 100 nadvergæster ville modtage Jesu Kristi blod og legeme.
Foto: Jan Løfberg.

kfum

Biskop Lise Lotte Rebel og menighedsrådsformand Søren Abildgaard under indmarchen.
Foto: Flemming Bruun.