Stranden skal tilbage
strand.jpg
Lige nu er omgivelserne ikke just sommerlige, men det skal de meget gerne blive om et halvt års tid. Men springvandet må man tænke sig til. Foto: Brian Lindberg.
Der skal være liv på forpladsen i Værebro

Sommerens anlæggelse af en strand på forpladsen i Værebro Park var så stor en succes, at ’Den tværgående styregruppen for Social Balance’ anbefaler, at der i år igen skal være et strand-element på forpladsen.

Netop forpladsen er udpeget som værende en af årsagerne til den utryghed, der er i området. Imidlertid oplevede beboerne i sommer, at anlæggelsen af stranden var med til at skabe rammer for de unges ophold på forpladsen, uden at de blev for dominerende i det offentlige rum.

Den midlertidige strand foran centret havde opstillet liggestole, palmer, vand i springvandet samt en plæne med café- og loungeområde foran beboerhuset. Det skabte helt nye og positive billeder af livet i Værebro Park.

Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med midlertidige løsninger i stedet for permanente. Det skyldes blandt andet miljømæssige problemer med det nuværende springvand. Springvandet kan ikke bruges til at lege eller soppe i, fordi vandet ikke er rent nok. En ekstern rådgiver har vurderet, at det vil koste over en halv million kroner at gøre det nuværende springvand forsvarligt til leg og badning. Styregruppen forslår derfor, at der til sommer anlægges en strand, der er adskilt fra springvandet. I stedet skal der skabes alternative vandelementer, måske med sprinklere eller andre former for vandlege.

’Temagruppen Naboskabet i Social Balance’ vil genskabe caféområdet foran beboerhuset, hvor Naboskabet vil søsætte en række aktiviteter henover sommeren.

Erfaringer fra dette efterår har gjort, at der skal eksperimenteres med et ’vinterliv’ på forpladsen i 2015/2016, så forpladsen ikke fremstår lige så kedelig og øde, som den gør nu.

Styregruppen har til økonomiudvalgets møde i dag indstillet, at der afsættes en bevillingsramme på 200.000 kroner til stranden, 100.000 kroner til initiativer til et aktivt ungemiljø til sommer og efterår samt 100.000 kroner til vinterlivet.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top